Παρακολούθηση
Frosini Lucia
Frosini Lucia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipv.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electricity smart meters interfacing the households
F Benzi, N Anglani, E Bassi, L Frosini
IEEE Transactions on Industrial Electronics 58 (10), 4487-4494, 2011
3662011
Stator current and motor efficiency as indicators for different types of bearing faults in induction motors
L Frosini, E Bassi
IEEE Transactions on Industrial electronics 57 (1), 244-251, 2009
2882009
Induction machine bearing fault detection by means of statistical processing of the stray flux measurement
L Frosini, C Harlişca, L Szabó
IEEE Transactions on Industrial Electronics 62 (3), 1846-1854, 2014
2652014
A novel approach to detect short circuits in low voltage induction motor by stray flux measurement
L Frosini, A Borin, L Girometta, G Venchi
2012 XXth international conference on electrical machines, 1538-1544, 2012
922012
Computational model for calculating the dynamical behaviour of generators caused by unbalanced magnetic pull and experimental validation
P Pennacchi, L Frosini
International Design Engineering Technical Conferences and Computers and …, 2007
592007
Novel diagnostic techniques for rotating electrical machines—A review
L Frosini
Energies 13 (19), 5066, 2020
542020
Development of a leakage flux measurement system for condition monitoring of electrical drives
L Frosini, A Borin, L Girometta, G Venchi
8th IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics …, 2011
522011
Dynamical behaviour of a three-phase generator due to unbalanced magnetic pull
P Pennacchi, L Frosini
IEE Proceedings-Electric Power Applications 152 (6), 1389-1400, 2005
522005
Diagnosis of rolling bearings faults in electric machines through stray magnetic flux monitoring
C Harlişca, L Szabó, L Frosini, A Albini
2013 8TH International Symposium on Advanced Topics in Electrical …, 2013
312013
A wavelet-based technique to detect stator faults in inverter-fed induction motors
L Frosini, S Zanazzo, A Albini
2016 XXII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2917-2923, 2016
292016
Monitoring and diagnostics of electrical machines and drives: A state of the art
L Frosini
2019 IEEE workshop on electrical machines design, Control and Diagnosis …, 2019
252019
A new diagnostic instrument to detect generalized roughness in rolling bearings for induction motors
L Frosini, M Magnaghi, A Albini, G Magrotti
2015 IEEE 10th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2015
222015
Convolutional neural networks for automated rolling bearing diagnostics in induction motors based on electromagnetic signals
M Minervini, ME Mognaschi, P Di Barba, L Frosini
Applied Sciences 11 (17), 7878, 2021
192021
Bearing faults detection in induction machines based on statistical processing of the stray fluxes measurements
C Harlişca, L Szabó, L Frosini, A Albini
2013 9th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines …, 2013
192013
Detection and modelling of rotor eccentricity in electrical machines: an overview
L Frosini, P Pennacchi
Vibrations in Rotating Machinery 2004, 501-510, 2004
192004
Use of the stator current for condition monitoring of bearings in induction motors
L Frosini, E Bassi, A Fazzi, C Gazzaniga
2008 18th International Conference on Electrical Machines, 1-6, 2008
182008
The effect of rotor eccentricity on the radial and tangential electromagnetic stresses in synchronous machines
L Frosini, P Pennacchi
IECON 2006-32nd Annual Conference on IEEE Industrial Electronics, 1287-1292, 2006
172006
Analysis and design of innovative magnetic wedges for high efficiency permanent magnet synchronous machines
L Frosini, M Pastura
Energies 13 (1), 255, 2020
162020
A new design procedure for rotor laminations of synchronous reluctance machines with fluid shaped barriers
F Uberti, L Frosini, L Szabó
Electronics 11 (1), 134, 2022
142022
Detection of stator short circuits in inverter-fed induction motors
L Frosini, E Bassi, L Girometta
IECON 2012-38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society …, 2012
142012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20