Παρακολούθηση
Alejandro Marano-Marcolini
Alejandro Marano-Marcolini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Frequency regulation contribution through variable-speed wind energy conversion systems
JM Mauricio, A Marano, A Gómez-Expósito, JLM Ramos
IEEE transactions on power systems 24 (1), 173-180, 2009
6392009
State-of-the-art, challenges, and future trends in security constrained optimal power flow
F Capitanescu, JLM Ramos, P Panciatici, D Kirschen, AM Marcolini, ...
Electric power systems research 81 (8), 1731-1741, 2011
5512011
Assessing the loadability of active distribution networks in the presence of DC controllable links
E Romero-Ramos, A Gomez-Exposito, A Marano-Marcolini, ...
IET generation, transmission & distribution 5 (11), 1105-1113, 2011
852011
Exploiting the use of DC SCOPF approximation to improve iterative AC SCOPF algorithms
A Marano-Marcolini, F Capitanescu, JL Martinez-Ramos, L Wehenkel
IEEE Transactions on Power Systems 27 (3), 1459-1466, 2012
692012
Voltage source converter-based topologies to further integrate renewable energy sources in distribution systems
JM Maza-Ortega, A Gomez-Exposito, M Barragan-Villarejo, ...
IET Renewable Power Generation 6 (6), 435-445, 2012
662012
Operational benefits of multiterminal DC-links in active distribution networks
M Barragan, JM Mauricio, A Marano, M Nieves, J Churio, JM Maza-Ortega, ...
2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 1-6, 2012
252012
Provision of ancillary services by a smart microgrid: An OPF approach
JL Martinez-Ramos, A Marano-Marcolini, FP Garcia-Lopez, ...
2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST …, 2018
212018
Enhancing the integration of renewable sources in distribution systems using DC-links
A Marano-Marcolini, E Romero-Ramos, A Gomez-Exposito, ...
2009 IEEE PES/IAS Conference on Sustainable Alternative Energy (SAE), 1-5, 2009
212009
DC link operation in smart distribution systems with communication interruptions
A Marano-Marcolini, MB Villarejo, A Fragkioudaki, JM Maza-Ortega, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 7 (6), 2962-2970, 2016
192016
Power system hardware in the loop (PSHIL): A holistic testing approach for smart grid technologies
M Barragán-Villarejo, FP García-López, A Marano-Marcolini, ...
Energies 13 (15), 3858, 2020
142020
Voltage control of active distribution networks by means of dispersed generation
A Marano, JMM Ortega, JLM Ramos, D Trebolle
IET Digital Library, 2012
132012
Experimental assessment of a centralised controller for high-res active distribution networks
FP García-López, M Barragán-Villarejo, A Marano-Marcolini, ...
Energies 11 (12), 3364, 2018
92018
Optimal Scheduling of Controllable Resources in Energy Communities: An Overview of the Optimization Approaches
E Cruz-De-Jesús, JL Martínez-Ramos, A Marano-Marcolini
Energies 16 (1), 101, 2022
82022
DC corrective optimal power flow based on generator and branch outages modelled as fictitious nodal injections
PJ Martínez‐Lacañina, JL Martínez‐Ramos, A de la Villa‐Jaén, ...
IET Generation, Transmission & Distribution 8 (3), 401-409, 2014
82014
Coordination of distributed energy resources to solve voltage problems in distribution networks
JL Martinez-Ramos, FJ Zarco-Soto, A Marano-Marcolini, ...
2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST …, 2018
72018
Security-constrained optimal power flow: state-of-the-art, challenges, and future trends
F Capitanescu, JLM Ramos, P Panciatici, D Kirschen, AM Marcolini, ...
Elect. Power Syst. Res. 81 (8), 1731-1741, 2011
72011
Optimal location of distributed energy resources considering investment costs, use of resources and network constraints
C García-Santacruz, A Marano-Marcolini, JL Martínez-Ramos
IEEE Access 9, 163379-163390, 2021
62021
Voltage source converter-based topologies to further integrate renewable energy sources in distribution systems
M Barragán-Villarejo, E Romero-Ramos, A Marano-Marcolini, ...
IET Renewable Power Generation 6 (6), 435-445, 2012
62012
A novel formulation for DCOPF based on fictitious nodal injections obtained from sensitivity matrix
PJ Martinez, JL Martinez, A de la Villa, A Marano
INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE 7 (3), 4548-4556, 2012
62012
Load & Frequency Control in Competitive Power Systems
JLM Ramos, AM Marcolini, MTF Rivera
MELECON 2006-2006 IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, 935-938, 2006
62006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20