Παρακολούθηση
Chao-Kai Wen
Chao-Kai Wen
Institute of Communications Engineering, National Sun Yat-sen University, Taiwan.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Model-Driven Deep Learning for Physical Layer Communications
H He, S Jin, CK Wen, F Gao, GY Li, Z Xu
IEEE Wireless Communications, 2019
6002019
Deep learning for massive MIMO CSI feedback
CK Wen, WT Shih, S Jin
IEEE Wireless Communications Letters 7 (5), 748-751, 2018
5352018
Large intelligent surface-assisted wireless communication exploiting statistical CSI
Y Han, W Tang, S Jin, CK Wen, X Ma
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (8), 8238-8242, 2019
4942019
Deep learning for wireless physical layer: Opportunities and challenges
T Wang, CK Wen, H Wang, F Gao, T Jiang, S Jin
China Communications 14 (11), 92-111, 2017
4892017
Deep learning-based channel estimation for beamspace mmWave massive MIMO systems
H He, CK Wen, S Jin, GY Li
IEEE Wireless Communications Letters 7 (5), 852-855, 2018
4802018
Uplink achievable rate for massive MIMO systems with low-resolution ADC
L Fan, S Jin, CK Wen, H Zhang
IEEE Communications Letters 19 (12), 2186-2189, 2015
3002015
Bayes-optimal joint channel-and-data estimation for massive MIMO with low-precision ADCs
CK Wen, CJ Wang, S Jin, KK Wong, P Ting
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (10), 2541-2556, 2015
2932015
Channel estimation for massive MIMO using Gaussian-mixture Bayesian learning
CK Wen, S Jin, KK Wong, JC Chen, P Ting
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (3), 1356-1368, 2014
2912014
Deep learning-based CSI feedback approach for time-varying massive MIMO channels
T Wang, CK Wen, S Jin, GY Li
IEEE Wireless Communications Letters 8 (2), 416-419, 2018
2402018
Decentralized plug-in electric vehicle charging selection algorithm in power systems
CK Wen, JC Chen, JH Teng, P Ting
IEEE Transactions on Smart Grid 3 (4), 1779-1789, 2012
2272012
On capacity of large-scale MIMO multiple access channels with distributed sets of correlated antennas
J Zhang, CK Wen, S Jin, X Gao, KK Wong
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (2), 133-148, 2013
2202013
A model-driven deep learning network for MIMO detection
H He, CK Wen, S Jin, GY Li
2018 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP …, 2018
2102018
Model-driven deep learning for MIMO detection
H He, CK Wen, S Jin, GY Li
IEEE Transactions on Signal Processing 68, 1702-1715, 2020
1812020
ComNet: Combination of deep learning and expert knowledge in OFDM receivers
X Gao, S Jin, CK Wen, GY Li
IEEE Communications Letters 22 (12), 2627-2630, 2018
1812018
Convolutional neural network-based multiple-rate compressive sensing for massive MIMO CSI feedback: Design, simulation, and analysis
J Guo, CK Wen, S Jin, GY Li
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (4), 2827-2840, 2020
1592020
Deep reinforcement learning based intelligent reflecting surface optimization for MISO communication systems
K Feng, Q Wang, X Li, CK Wen
IEEE Wireless Communications Letters 9 (5), 745-749, 2020
1462020
Mixed-ADC massive MIMO detectors: Performance analysis and design optimization
TC Zhang, CK Wen, S Jin, T Jiang
IEEE transactions on wireless communications 15 (11), 7738-7752, 2016
1352016
System design of the internet of things for residential smart grid
SK Viswanath, C Yuen, W Tushar, WT Li, CK Wen, K Hu, C Chen, X Liu
IEEE Wireless Communications 23 (5), 90-98, 2016
1322016
On the sum-rate of multiuser MIMO uplink channels with jointly-correlated Rician fading
CK Wen, S Jin, KK Wong
IEEE transactions on communications 59 (10), 2883-2895, 2011
982011
Large system secrecy rate analysis for SWIPT MIMO wiretap channels
J Zhang, C Yuen, CK Wen, S Jin, KK Wong, H Zhu
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 11 (1), 74-85, 2015
952015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20