Παρακολούθηση
Alex Aperis
Alex Aperis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
High-pressure synthesis of magnetic neodymium polyhydrides
D Zhou, DV Semenok, H Xie, X Huang, D Duan, A Aperis, PM Oppeneer, ...
Journal of the American Chemical Society 142 (6), 2803-2811, 2020
942020
Magnetic-field-induced pattern of coexisting condensates in the superconducting state of CeCoIn 5
A Aperis, G Varelogiannis, PB Littlewood
Physical review letters 104 (21), 216403, 2010
912010
Discovery of topological nodal-line fermionic phase in a magnetic material GdSbTe
MM Hosen, G Dhakal, K Dimitri, P Maldonado, A Aperis, F Kabir, C Sims, ...
Scientific Reports 8, 13283, 2018
902018
Evolution of multigap superconductivity in the atomically thin limit: Strain-enhanced three-gap superconductivity in monolayer
J Bekaert, A Aperis, B Partoens, PM Oppeneer, MV Milošević
Physical Review B 96 (9), 094510, 2017
882017
Hydrogen-Induced High-Temperature Superconductivity in Two-Dimensional Materials: The Example of Hydrogenated Monolayer MgB 2
J Bekaert, M Petrov, A Aperis, PM Oppeneer, MV Milošević
Physical Review Letters 123 (7), 077001, 2019
832019
Ab initio theory of magnetic-field-induced odd-frequency two-band superconductivity in MgB 2
A Aperis, P Maldonado, PM Oppeneer
Physical Review B 92 (5), 054516, 2015
742015
Coexistence of spin density wave, d-wave singlet and staggered π-triplet superconductivity
A Aperis, G Varelogiannis, PB Littlewood, BD Simons
Journal of Physics: Condensed Matter 20 (43), 434235, 2008
612008
Observation of gapless Dirac surface states in ZrGeTe
MM Hosen, K Dimitri, A Aperis, P Maldonado, I Belopolski, G Dhakal, ...
Physical Review B 97 (12), 121103, 2018
452018
Multiband full-bandwidth anisotropic Eliashberg theory of interfacial electron-phonon coupling and high− T c superconductivity in FeSe/SrTiO 3
A Aperis, PM Oppeneer
Physical Review B 97 (6), 060501, 2018
442018
Full-bandwidth Eliashberg theory of superconductivity beyond Migdal's approximation
F Schrodi, PM Oppeneer, A Aperis
Physical Review B 102 (2), 024503, 2020
402020
Advanced first-principles theory of superconductivity including both lattice vibrations and spin fluctuations: The case of
J Bekaert, A Aperis, B Partoens, PM Oppeneer, MV Milošević
Physical Review B 97 (1), 014503, 2018
372018
Free surfaces recast superconductivity in few-monolayer MgB2: Combined first-principles and ARPES demonstration
J Bekaert, L Bignardi, A Aperis, P Van Abswoude, C Mattevi, S Gorovikov, ...
Scientific Reports 7 (1), 14458, 2017
332017
Holographic charge density waves
A Aperis, P Kotetes, E Papantonopoulos, G Siopsis, P Skamagoulis, ...
Physics Letters B 702 (2-3), 181-185, 2011
332011
Small-q phonon-mediated unconventional superconductivity in the iron pnictides
A Aperis, P Kotetes, G Varelogiannis, PM Oppeneer
Physical Review B 83 (9), 092505, 2011
332011
Anisotropic type-I superconductivity and anomalous superfluid density in OsB 2
J Bekaert, S Vercauteren, A Aperis, L Komendova, R Prozorov, ...
Physical Review B 94 (14), 144506, 2016
322016
Eliashberg theory for spin fluctuation mediated superconductivity: Application to bulk and monolayer FeSe
F Schrodi, A Aperis, PM Oppeneer
Physical Review B 102 (1), 014502, 2020
272020
Self-consistent temperature dependence of quasiparticle bands in monolayer FeSe on SrTiO 3
F Schrodi, A Aperis, PM Oppeneer
Physical Review B 98 (9), 094509, 2018
272018
Nematicity from mixed S±+ d x 2− y 2 states in iron-based superconductors
G Livanas, A Aperis, P Kotetes, G Varelogiannis
Physical Review B 91 (10), 104502, 2015
242015
Distinct multiple fermionic states in a single topological metal
MM Hosen, K Dimitri, AK Nandy, A Aperis, R Sankar, G Dhakal, ...
Nature communications 9 (1), 3002, 2018
232018
Increased performance of Matsubara space calculations: A case study within Eliashberg theory
F Schrodi, A Aperis, PM Oppeneer
Physical Review B 99 (18), 184508, 2019
192019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20