Παρακολούθηση
Dominik Gutt
Dominik Gutt
Rotterdam School of Management, Erasmus University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rsm.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sharing Means Caring? Hosts' Price Reaction to Rating Visibility.
D Gutt, P Herrmann
ECIS 54, 2015
1102015
Design of review systems–A strategic instrument to shape online reviewing behavior and economic outcomes
D Gutt, J Neumann, S Zimmermann, D Kundisch, J Chen
The Journal of Strategic Information Systems 28 (2), 104-117, 2019
992019
Goal achievement, subsequent user effort and the moderating role of goal difficulty
D Gutt, T von Rechenberg, D Kundisch
Journal of Business Research 106, 277-287, 2020
342020
Do non-fungible tokens (nfts) affect prices of physical products? evidence from trading card collectibles
IF Kanellopoulos, D Gutt, T Li
Evidence from Trading Card Collectibles (December 21, 2022), 2022
322022
A homeowner’s guide to Airbnb: theory and empirical evidence for optimal pricing conditional on online ratings
J Neumann, D Gutt
302017
Money talks (even) in the sharing economy: empirical evidence for price effects in online ratings as quality signals
D Gutt, D Kundisch
252016
Goals as reference points: empirical evidence from a virtual reward system
T von Rechenberg, D Gutt, D Kundisch
Decision Analysis 13 (2), 153-171, 2016
222016
Crowd-driven competitive intelligence: Understanding the relationship between local market competition and online rating distributions
D Gutt, P Herrmann, MS Rahman
Information Systems Research 30 (3), 980-994, 2019
202019
Do non-fungible tokens (NFTs) affect prices of physical products
IF Kanellopoulos, D Gutt, T Li
Evidence from trading card collectibles. Available online: https://papers …, 2021
72021
He who pays the piper calls the tune: Online review elicitation by sellers and third-party platforms in b2b markets
J Neumann, D Gutt
72019
Money makes the reviewer go round–Ambivalent effects of online review elicitation in B2B markets
J Neumann, D Gutt
62019
The rise of robo-reviews-The effects of chatbot-mediated review elicitation on review valence
T Goeken, D Tsekouras, I Heimbach, D Gutt
52020
The App Updating Conundrum: Implications of Platform's Rating Resetting on Developers' Behavior.
D Gutt, J Neumann, W Jabr, D Kundisch
ICIS, 2019
52019
You can't buy my rating! On the pivotal effect of an unconditional gift on rating behavior
D Gutt, D Schlangenotto, D Kundisch
52017
Sorting Out the Lemons-Identifying Product Failures in Online Reviews and their Relationship with Sales
D Gutt
Proceedings of the Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2018 (MKWI …, 2018
42018
The Traveling Reviewer Problem–Exploring the Relationship between Offline Locations and Online Rating Behavior
J Neumann, D Gutt, D Kundisch
42017
The Effect of Generative Artificial Intelligence on Q&A Platforms–Consequences for Questions, Answers, Question Readability, and Novelty
M Quinn, D Gutt
Answers, Question Readability, and Novelty (July 27, 2023), 2023
32023
The Rise of Robo-Reviews: The Effects of Chatbot-Mediated Review Elicitation on Online Reviews
D Tsekouras, D Gutt, I Heimbach
Available at SSRN 3754200, 2020
32020
Challenge accepted!-the impact of goal achievement on subsequent user effort and the implications of a goal’s difficulty
T von Rechenberg, D Gutt
32016
Reviewing from a Distance: Uncovering the Negativity Bias of Psychological Distance in Online Word-of-Mouth
J Neumann, D Gutt, D Kundisch
Working Papers Dissertations, 2021
2*2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20