Παρακολούθηση
Jasper J A Donker
Jasper J A Donker
Geodan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geodan.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Large and rapid melt-induced velocity changes in the ablation zone of the Greenland Ice Sheet
RSW van de Wal, W Boot, MR Van den Broeke, C Smeets, CH Reijmer, ...
science 321 (5885), 111-113, 2008
3362008
Coastal dune dynamics in response to excavated foredune notches
BG Ruessink, SM Arens, M Kuipers, JJA Donker
Aeolian Research 31, 3-17, 2018
582018
Wave forcing over an intertidal mussel bed
JJA Donker, M Van der Vegt, P Hoekstra
Journal of Sea Research 82, 54-66, 2013
332013
Spatio-temporal variations in foredune dynamics determined with mobile laser scanning
J Donker, M Van Maarseveen, G Ruessink
Journal of Marine Science and Engineering 6 (4), 126, 2018
262018
Measuring spatial and temporal variation in surface moisture on a coastal beach with a near-infrared terrestrial laser scanner
Y Smit, G Ruessink, LB Brakenhoff, JJA Donker
Aeolian Research 31, 19-27, 2018
202018
Perturbation induced changes in substrate use by the blue mussel, Mytilus edulis, in sedimentary systems
AK wa Kangeri, JM Jansen, BR Barkman, JJA Donker, DJ Joppe, ...
Journal of sea research 85, 233-240, 2014
202014
Hydrodynamic processes and the stability of intertidal mussel beds in the Dutch Wadden Sea
JJA Donker
Utrecht Studies in Earth Sciences, 1-134, 2015
192015
Tide‐induced variability in beach surface moisture: Observations and modelling
LB Brakenhoff, Y Smit, JJA Donker, G Ruessink
Earth Surface Processes and Landforms 44 (1), 317-330, 2019
172019
Effects of bottom slope, flocculation and hindered settling on the coupled dynamics of currents and suspended sediment in highly turbid estuaries, a simple model
JJA Donker, HE de Swart
Ocean dynamics 63 (4), 311-327, 2013
142013
Regional versus local wind speed and direction at a narrow beach with a high and steep foredune
W de Winter, J Donker, G Sterk, J Van Beem, G Ruessink
Plos one 15 (1), e0226983, 2020
132020
A multi-year data set of beach-foredune topography and environmental forcing conditions at Egmond aan Zee, The Netherlands
G Ruessink, CS Schwarz, TD Price, JJA Donker
Data 4 (2), 73, 2019
132019
Erosion of an intertidal mussel bed by ice-and wave-action
JJA Donker, M van der Vegt, P Hoekstra
Continental Shelf Research 106, 60-69, 2015
132015
Spatiotemporal surface moisture variations on a barred beach and their relationship with groundwater fluctuations
Y Smit, JJA Donker, G Ruessink
Hydrology 6 (1), 8, 2019
122019
Determining sand strip characteristics using Argus video monitoring
PM Hage, BG Ruessink, JJA Donker
Aeolian Research 33, 1-11, 2018
122018
Using Argus video monitoring to determine limiting factors of aeolian sand transport on a narrow beach
P Hage, G Ruessink, J Donker
Journal of Marine Science and Engineering 6 (4), 138, 2018
102018
Wind and sand transport across a vegetated foredune slope
C Schwarz, C van Starrenburg, J Donker, G Ruessink
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 126 (1), e2020JF005732, 2021
72021
Using video monitoring to test a fetch-based aeolian sand transport Model
P Hage, G Ruessink, Z Van Aartrijk, J Donker
Journal of Marine Science and Engineering 8 (2), 110, 2020
72020
Consequences of a storm surge for aeolian sand transport on a low-gradient beach
JT Tuijnman, JJA Donker, CS Schwarz, G Ruessink
Journal of Marine Science and Engineering 8 (8), 584, 2020
42020
Modelling the effect of coastal foredune topography on annual aeolian sand input from the beach
J Donker, W de Winter, G Ruessink
EGU General Assembly Conference Abstracts, 8748, 2018
22018
Cross-shore variability in wind characteristics over a beach-foredune profile
W de Winter, G Ruessink, J Donker
22015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20