Παρακολούθηση
Jason Weston
Jason Weston
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gene selection for cancer classification using support vector machines
I Guyon, J Weston, S Barnhill, V Vapnik
Machine learning 46 (1), 389-422, 2002
103582002
Natural language processing (almost) from scratch
R Collobert, J Weston, L Bottou, M Karlen, K Kavukcuoglu, P Kuksa
Journal of machine learning research 12 (ARTICLE), 2493− 2537, 2011
89322011
A unified architecture for natural language processing: Deep neural networks with multitask learning
R Collobert, J Weston
Proceedings of the 25th international conference on Machine learning, 160-167, 2008
67052008
Translating embeddings for modeling multi-relational data
A Bordes, N Usunier, A Garcia-Duran, J Weston, O Yakhnenko
Advances in neural information processing systems 26, 2013
58172013
Learning with local and global consistency
D Zhou, O Bousquet, T Lal, J Weston, B Schölkopf
Advances in neural information processing systems 16, 2003
49052003
Curriculum learning
Y Bengio, J Louradour, R Collobert, J Weston
Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning …, 2009
44102009
Fisher discriminant analysis with kernels
S Mika, G Ratsch, J Weston, B Scholkopf, KR Mullers
Neural networks for signal processing IX: Proceedings of the 1999 IEEE …, 1999
37471999
A neural attention model for abstractive sentence summarization
AM Rush, S Chopra, J Weston
arXiv preprint arXiv:1509.00685, 2015
28512015
End-to-end memory networks
S Sukhbaatar, J Weston, R Fergus
Advances in neural information processing systems 28, 2015
26602015
Memory networks
J Weston, S Chopra, A Bordes
arXiv preprint arXiv:1410.3916, 2014
19532014
Semi-supervised learning for peptide identification from shotgun proteomics datasets
L Käll, JD Canterbury, J Weston, WS Noble, MJ MacCoss
Nature methods 4 (11), 923-925, 2007
19032007
Multi-class support vector machines
J Weston, C Watkins
Technical Report CSD-TR-98-04, Department of Computer Science, Royal …, 1998
18561998
A kernel method for multi-labelled classification
A Elisseeff, J Weston
Advances in neural information processing systems 14, 2001
18312001
Reading wikipedia to answer open-domain questions
D Chen, A Fisch, J Weston, A Bordes
arXiv preprint arXiv:1704.00051, 2017
15112017
Feature selection for SVMs
J Weston, S Mukherjee, O Chapelle, M Pontil, T Poggio, V Vapnik
Advances in neural information processing systems 13, 2000
14932000
Support vector machines for multi-class pattern recognition.
J Weston, C Watkins
Esann 99, 219-224, 1999
12141999
Deep learning via semi-supervised embedding
J Weston, F Ratle, R Collobert
Proceedings of the 25th international conference on Machine learning, 1168-1175, 2008
11902008
A user’s guide to support vector machines
A Ben-Hur, J Weston
Data mining techniques for the life sciences, 223-239, 2010
11272010
Mismatch string kernels for SVM protein classification
E Eskin, J Weston, W Noble, C Leslie
Advances in neural information processing systems 15, 2002
11172002
Towards ai-complete question answering: A set of prerequisite toy tasks
J Weston, A Bordes, S Chopra, AM Rush, B Van Merriënboer, A Joulin, ...
arXiv preprint arXiv:1502.05698, 2015
10682015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20