Παρακολούθηση
Athanasios Psaltis
Athanasios Psaltis
Visual Computing Lab, Information Technologies Institute, Centre for Research and Technology Hellas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
VisDrone-DET2020: The Vision Meets Drone Object Detection in Image Challenge Results
I Athanasiadis, A Psaltis, A Axenopoulos, P Daras
ECCV 2020 Workshops. ECCV 2020. Lecture Notes in Computer Science 12538, 692-712, 2021
80*2021
Multimodal affective state recognition in serious games applications
A Psaltis, K Kaza, K Stefanidis, S Thermos, KC Apostolakis, ...
2016 ieee international conference on imaging systems and techniques (ist …, 2016
422016
Multimodal student engagement recognition in prosocial games
A Psaltis, KC Apostolakis, K Dimitropoulos, P Daras
IEEE Transactions on Games 10 (3), 292-303, 2017
392017
Body motion analysis for emotion recognition in serious games
K Kaza, A Psaltis, K Stefanidis, KC Apostolakis, S Thermos, ...
International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction …, 2016
282016
Exploring the prosociality domains of trust and cooperation, through single and cooperative digital gameplay in Path of Trust.
KC Apostolakis, A Psaltis, K Stefanidis, K Kaza, S Thermos, ...
International journal of serious games 3 (3), 2016
132016
Learning prosocial skills through multiadaptive games: A case study
K Stefanidis, A Psaltis, KC Apostolakis, K Dimitropoulos, P Daras
Journal of Computers in Education 6 (1), 167-190, 2019
122019
Path of Trust: A prosocial co-op game for building up trustworthiness and teamwork
KC Apostolakis, K Kaza, A Psaltis, K Stefanidis, S Thermos, ...
International Conference on Games and Learning Alliance, 80-89, 2015
92015
Optical flow for dynamic facial expression recognition.
A Psaltis
52013
Deep 3d flow features for human action recognition
A Psaltis, GT Papadopoulos, P Daras
2018 International Conference on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI), 1-6, 2018
42018
Offline and online adaptation in prosocial games
KC Apostolakis, K Stefanidis, A Psaltis, K Dimitropoulos, P Daras
2017 9th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious …, 2017
42017
Cross-domain knowledge transfer schemes for 3D human action recognition
A Psaltis, GT Papadopoulos, P Daras
2019 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1-5, 2019
22019
Towards low-altitude image analysis: Object-enhanced concept detection
E Christakis, S Demertzis, K Stavridis, A Psaltis, A Dimou, P Daras
12021
Flow R-CNN: Flow-enhanced object detection
A Psaltis, A Dimou, F Alvarez, P Daras
ICPRW2020, 2021
12021
Deep Spatio-Temporal Modeling for Object-Level Gaze-Based Relevance Assessment
K Stavridis, A Psaltis, A Dimou, GT Papadopoulos, P Daras
2019 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1-5, 2019
12019
Enhancing Robot-Assisted WEEE Disassembly through Optimizing Automated Detection of Small Components
I Athanasiadis, A Psaltis, A Axenopoulos, P Daras
European Conference on Computer Vision Workshops (ECCVW), 2020
2020
Efficient fine-grained object detection for robot-assisted WEEE disassembly
I Athanasiadis, A Psaltis, A Axenopoulos, P Daras
Living Machines, 2020
2020
D3. 3 2nd Prosocial affect fusion and player modelling for gamification of prosocial learning
L Middleton, S Crowle, K Meacham, M Boniface, K Apostolakis, ...
PROSOCIALLEARN: University of Southampton IT Innovation Centre, 2016
2016
Data-driven haptic feedback utilizing an object manipulation data-set
A Ntovas, L Lazaridis, A Papadimitriou, A Psaltis, A Axenopoulos, P Daras
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18