Παρακολούθηση
Paul Cook
Paul Cook
Faculty of Computer Science, University of New Brunswick
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unb.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Text-based twitter user geolocation prediction
B Han, P Cook, T Baldwin
Journal of Artificial Intelligence Research 49, 451-500, 2014
3572014
Low resource dependency parsing: Cross-lingual parameter sharing in a neural network parser
L Duong, T Cohn, S Bird, P Cook
Proceedings of the 53rd annual meeting of the Association for Computational …, 2015
3202015
How noisy social media text, how diffrnt social media sources?
T Baldwin, P Cook, M Lui, A MacKinlay, L Wang
Proceedings of the Sixth International Joint Conference on Natural Language …, 2013
2862013
Automatically constructing a normalisation dictionary for microblogs
B Han, P Cook, T Baldwin
Proceedings of the 2012 joint conference on empirical methods in natural …, 2012
2342012
Geolocation prediction in social media data by finding location indicative words
B Han, P Cook, T Baldwin
Proceedings of COLING 2012, 1045-1062, 2012
2242012
Lexical normalization for social media text
B Han, P Cook, T Baldwin
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 4 (1), 1-27, 2013
2182013
Unsupervised type and token identification of idiomatic expressions
A Fazly, P Cook, S Stevenson
Computational Linguistics 35 (1), 61-103, 2009
2142009
An unsupervised model for text message normalization
P Cook, S Stevenson
Proceedings of the workshop on computational approaches to linguistic …, 2009
1752009
Word Sense Induction for Novel Sense Detection
JH Lau, P Cook, D McCarthy, D Newman, T Baldwin, L Computing
Proceedings of the 13th Conference of the European Chapter of the …, 2012
1602012
Pulling their weight: Exploiting syntactic forms for the automatic identification of idiomatic expressions in context
P Cook, A Fazly, S Stevenson
Proceedings of the workshop on a broader perspective on multiword …, 2007
1102007
A word embedding approach to predicting the compositionality of multiword expressions
B Salehi, P Cook, T Baldwin
Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the …, 2015
1052015
The VNC-tokens dataset
P Cook, A Fazly, S Stevenson
Proceedings of the LREC Workshop Towards a Shared Task for Multiword …, 2008
962008
Automatically identifying changes in the semantic orientation of words
P Cook, S Stevenson
Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources …, 2010
862010
A stacking-based approach to twitter user geolocation prediction
B Han, P Cook, T Baldwin
Proceedings of the 51st annual meeting of the association for computational …, 2013
822013
Exploiting linguistic knowledge to infer properties of neologisms
CP Cook
University of Toronto, 2010
662010
Learning word sense distributions, detecting unattested senses and identifying novel senses using topic models
JH Lau, P Cook, D McCarthy, S Gella, T Baldwin
Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2014
592014
Classifying particle semantics in English verb-particle constructions
P Cook, S Stevenson
Proceedings of the Workshop on Multiword Expressions: Identifying and …, 2006
562006
Automatically identifying the source words of lexical blends in English
P Cook, S Stevenson
Computational Linguistics 36 (1), 129-149, 2010
542010
Classifying English documents by national dialect
M Lui, P Cook
Proceedings of the Australasian Language Technology Association Workshop …, 2013
532013
Novel word-sense identification
P Cook, JH Lau, D McCarthy, T Baldwin
Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on …, 2014
522014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20