Παρακολούθηση
Petr Knoth
Petr Knoth
Professor of Data Science, Knowledge Media institute, The Open University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα open.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fostering open science to research using a taxonomy and an eLearning portal
N Pontika, P Knoth, M Cancellieri, S Pearce
Proceedings of the 15th international conference on knowledge technologies …, 2015
2202015
CORE: three access levels to underpin open access
P Knoth, Z Zdrahal
D-Lib Magazine 18 (11/12), 1-13, 2012
1042012
An analysis of the microsoft academic graph
D Herrmannova, P Knoth
D-lib Magazine 22 (9/10), 1, 2016
792016
Predicting student performance from combined data sources
A Wolff, Z Zdrahal, D Herrmannova, P Knoth
Educational data mining: Applications and trends, 175-202, 2014
522014
Towards semantometrics: A new semantic similarity based measure for assessing a research publication’s contribution
P Knoth, D Herrmannova
D-Lib Magazine 20 (11), 8, 2014
512014
Building recommender systems for scholarly information
M Hristakeva, D Kershaw, M Rossetti, P Knoth, B Pettit, S Vargas, K Jack
Proceedings of the 1st workshop on scholarly web mining, 25-32, 2017
352017
Stepping up Open Science training for European research
B Schmidt, A Orth, G Franck, I Kuchma, P Knoth, J Carvalho
Publications 4 (2), 16, 2016
352016
An authoritative approach to citation classification
D Pride, P Knoth
Proceedings of the ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries in 2020 …, 2020
342020
Towards effective research recommender systems for repositories
P Knoth, L Anastasiou, A Charalampous, M Cancellieri, S Pearce, ...
arXiv preprint arXiv:1705.00578, 2017
322017
Incidental or influential?–A decade of using text-mining for citation function classification.
D Pride, P Knoth
312017
Incidental or influential?-challenges in automatically detecting citation importance using publication full texts
D Pride, P Knoth
Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 21st International …, 2017
282017
Towards a framework for comparing automatic term recognition methods
P Knoth, M Schmidt, P Smrz, Z Zdrahal
282009
Peer review and citation data in predicting university rankings, a large-scale analysis
D Pride, P Knoth
International conference on theory and practice of digital libraries, 195-207, 2018
252018
A meta-analysis of semantic classification of citations
SN Kunnath, D Herrmannova, D Pride, P Knoth
Quantitative Science Studies 2 (4), 1170-1215, 2021
232021
Visual search for supporting content exploration in large document collections
D Herrmannova, P Knoth
D-Lib Magazine 18 (7), 8, 2012
232012
Indicators of research quality, quantity, openness, and responsibility in institutional review, promotion, and tenure policies across seven countries
N Pontika, T Klebel, A Correia, H Metzler, P Knoth, T Ross-Hellauer
Quantitative Science Studies 3 (4), 888-911, 2022
222022
Overview of the 2020 WOSP 3C citation context classification task
SN Kunnath, D Pride, B Gyawali, P Knoth
Proceedings of the 8th international workshop on mining scientific …, 2020
222020
Open science taxonomy
N Pontika, P Knoth
Foster, 2015
222015
Automation of citation screening for systematic literature reviews using neural networks: A replicability study
W Kusa, A Hanbury, P Knoth
European Conference on Information Retrieval, 584-598, 2022
192022
Openminted: A platform facilitating text mining of scholarly content
P Labropoulou, D Galanis, A Lempesis, M Greenwood, P Knoth, ...
European Language Resources Association (ELRA), 2018
192018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20