Παρακολούθηση
Ioannis Karaouzas
Ioannis Karaouzas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global evaluation of heavy metal content in surface water bodies: A meta-analysis using heavy metal pollution indices and multivariate statistical analyses
V Kumar, RD Parihar, A Sharma, P Bakshi, GPS Sidhu, AS Bali, ...
Chemosphere 236, 124364, 2019
6052019
Heavy metal contamination status in Greek surface waters: A review with application and evaluation of pollution indices
I Karaouzas, N Kapetanaki, A Mentzafou, TD Kanellopoulos, N Skoulikidis
Chemosphere 263, 128192, 2021
1922021
Groundwater risk assessment at a heavily industrialised catchment and the associated impacts on a peri-urban wetland
E Dimitriou, I Karaouzas, K Sarantakos, I Zacharias, K Bogdanos, ...
Journal of Environmental Management 88 (3), 526-538, 2008
1242008
Combined effects of water stress and pollution on macroinvertebrate and fish assemblages in a Mediterranean intermittent river
E Kalogianni, A Vourka, I Karaouzas, L Vardakas, S Laschou, ...
Science of the Total Environment 603, 639-650, 2017
892017
Assessing water stress in Mediterranean lotic systems: insights from an artificially intermittent river in Greece
NT Skoulikidis, L Vardakas, I Karaouzas, AN Economou, E Dimitriou, ...
Aquatic Sciences 73, 581-597, 2011
862011
Spatial and temporal effects of olive mill wastewaters to stream macroinvertebrates and aquatic ecosystems status
I Karaouzas, NT Skoulikidis, U Giannakou, TA Albanis
Water research 45 (19), 6334-6346, 2011
832011
Rivers of the Balkans
NT Skoulikidis, S Zogaris, I Karaouzas
Rivers of Europe, 595-655, 2022
792022
Local and regional factors determining aquatic and semi-aquatic bug (Heteroptera) assemblages in rivers and streams of Greece
I Karaouzas, KC Gritzalis
Hydrobiologia 573, 199-212, 2006
702006
Multiple stressor effects on biodiversity and ecosystem functioning in a Mediterranean temporary river
E Smeti, D von Schiller, I Karaouzas, S Laschou, L Vardakas, S Sabater, ...
Science of the Total Environment 647, 1179-1187, 2019
642019
Assessing the ecological effects of water stress and pollution in a temporary river-Implications for water management
I Karaouzas, E Smeti, A Vourka, L Vardakas, A Mentzafou, E Tornés, ...
Science of the Total Environment 618, 1591-1604, 2018
632018
Ecological and human health risks appraisal of metal (loid) s in agricultural soils: A review
V Kumar, S Pandita, A Sharma, P Bakshi, P Sharma, I Karaouzas, ...
Geology, Ecology, and Landscapes 5 (3), 173-185, 2021
612021
A review of the effects of pollution and water scarcity on the stream biota of an intermittent Mediterranean basin
I Karaouzas, C Theodoropoulos, L Vardakas, E Kalogianni, ...
River Research and Applications 34 (4), 291-299, 2018
552018
Phylogeny, phylogeography, and evolution in the Mediterranean region: news from a freshwater mussel (Potomida, Unionida)
E Froufe, V Prié, J Faria, M Ghamizi, DV Gonçalves, ME Gürlek, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 100, 322-332, 2016
542016
A biological tool to assess flow connectivity in reference temporary streams from the Mediterranean Basin
N Cid, I Verkaik, EM García-Roger, M Rieradevall, N Bonada, ...
Science of the Total Environment 540, 178-190, 2016
542016
Spatial scale effects on taxonomic and biological trait diversity of aquatic macroinvertebrates in Mediterranean streams
EM García-Roger, MM Sánchez-Montoya, N Cid Puey, S Erba, ...
Fundamental and Applied Limnology, 2013, vol. 183, num. 2, p. 89-105, 2013
532013
Bioassays and biochemical biomarkers for assessing olive mill and citrus processing wastewater toxicity
I Karaouzas, E Cotou, TA Albanis, A Kamarianos, NT Skoulikidis, ...
Environmental toxicology 26 (6), 669-676, 2011
442011
Assessing the environmental status of Mediterranean temporary ponds in Greece
E Dimitriou, I Karaouzas, N Skoulikidis, I Zacharias
Annales de Limnologie-International Journal of Limnology 42 (1), 33-41, 2006
442006
Identifying key environmental variables structuring benthic fauna for establishing a biotic typology for Greek running waters
NT Skoulikidis, I Karaouzas, KC Gritzalis
Limnologica 39 (1), 56-66, 2009
412009
Harmonisation of a new assessment method for estimating the ecological quality status of Greek running waters
M Lazaridou, C Ntislidou, I Karaouzas, N Skoulikidis
Ecological Indicators 84, 683-694, 2018
372018
Ecological status monitoring and assessment in Greek rivers: do macroinvertebrate and diatom indices indicate same responses to anthropogenic pressures?
I Karaouzas, E Smeti, E Kalogianni, NT Skoulikidis
Ecological indicators 101, 126-132, 2019
362019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20