Παρακολούθηση
Stefanos Kostas
Stefanos Kostas
PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα agro.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Genus Cistus: a model for exploring labdane-type diterpenes' biosynthesis and a natural source of high value products with biological, aromatic, and pharmacological properties
D Papaefthimiou, A Papanikolaou, V Falara, S Givanoudi, S Kostas, ...
Frontiers in chemistry 2, 35, 2014
1282014
Towards elucidating carnosic acid biosynthesis in Lamiaceae: functional characterization of the three first steps of the pathway in Salvia fruticosa and Rosmarinus officinalis
D Božić, D Papaefthimiou, K Brückner, RCH De Vos, CA Tsoleridis, ...
PLoS One 10 (5), e0124106, 2015
752015
Regulation of vitamin C accumulation for improved tomato fruit quality and alleviation of abiotic stress
I Mellidou, A Koukounaras, S Kostas, E Patelou, AK Kanellis
Genes 12 (5), 694, 2021
542021
Silencing of ascorbate oxidase results in reduced growth, altered ascorbic acid levels and ripening pattern in melon fruit
F Chatzopoulou, M Sanmartin, I Mellidou, I Pateraki, A Koukounaras, ...
Plant Physiology and Biochemistry 156, 291-303, 2020
282020
Plant vitamin C: one single molecule with a plethora of roles
I Mellidou, A Koukounaras, F Chatzopoulou, S Kostas, AK Kanellis
Fruit and Vegetable Phytochemicals: Chemistry and Human Health, 2nd Edition …, 2017
212017
GIS-Facilitated Seed Germination and Multifaceted Evaluation of the Endangered Abies marocana Trab. (Pinaceae) Enabling Conservation and Sustainable …
S Hatzilazarou, M El Haissoufi, E Pipinis, S Kostas, M Libiad, A Khabbach, ...
Plants 10 (12), 2606, 2021
202021
Effect of IBA, time of cutting collection, type of cuttings and rooting substrate on vegetative propagation in Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’
G Vakouftsis, T Syros, S Kostas, AS Economou, P Tsoulpha, ...
Propagation of Ornamental Plants 9 (2), 65-70, 2009
192009
Overexpression of A Biotic Stress-Inducible Pvgstu Gene Activates Early Protective Responses in Tobacco under Combined Heat and Drought
E Stavridou, G Voulgari, M Michailidis, S Kostas, EG Chronopoulou, ...
International Journal of Molecular Sciences 22 (5), 2352, 2021
152021
Plant regeneration of Nerium oleander L. from alginate-encapsulated shoot explants after short-term cold storage
S Hatzilazarou, S Kostas, AS Economou
The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 94 (4), 441-447, 2019
152019
Facilitating Conservation and Bridging Gaps for the Sustainable Exploitation of the Tunisian Local Endemic Plant Marrubium aschersonii (Lamiaceae)
E Pipinis, S Hatzilazarou, S Kostas, S Bourgou, W Megdiche-Ksouri, ...
Sustainability 14 (3), 1637, 2022
142022
DNA Barcoding, GIS-Facilitated Seed Germination and Pilot Cultivation of Teucrium luteum subsp. gabesianum (Lamiaceae), a Tunisian Local Endemic with …
S Kostas, S Hatzilazarou, E Pipinis, S Bourgou, I Ben Haj Jilani, ...
Biology 11 (3), 462, 2022
132022
Tolerance of transplastomic tobacco plants overexpressing a theta class glutathione transferase to abiotic and oxidative stresses
E Stavridou, M Michailidis, S Gedeon, A Ioakeim, S Kostas, ...
Frontiers in Plant Science 9, 1861, 2019
132019
Over-expression of GGP1 and GPP genes enhances ascorbate content and nutritional quality of tomato
A Koukounaras, I Mellidou, E Patelou, S Kostas, V Shukla, C Engineer, ...
Plant Physiology and Biochemistry 193, 124-138, 2022
122022
Regeneration of Viburnum dentatum L. from Alginate-Encapsulated Shoot Explants after Short-Term Cold Storage and Assessment of Genetic Stability Using ISSR …
S Hatzilazarou, S Kostas, M Joachim, A Economou
Agronomy 10 (11), 1660, 2020
112020
Propagation of Pistacia lentiscus var. Chia Genotypes and Determination of Their Ornamental Traits Combined with a Genetic Analysis Using ISSR Markers
S Kostas, S Hatzilazarou, E Pipinis, A Vasileiadis, P Magklaras, ...
Agronomy 11 (2), 205, 2021
102021
Comparative metabolite and gene expression analyses in combination with gene characterization revealed the patterns of flavonoid accumulation during Cistus creticus subsp …
N Aničić, E Patelou, A Papanikolaou, A Kanioura, C Valdesturli, ...
Frontiers in Plant Science 12, 619634, 2021
92021
Influence of temperature on seed germination of five wild-growing tulipa species of greece associated with their ecological profiles: Implications for conservation and cultivation
S Hatzilazarou, E Pipinis, S Kostas, R Stagiopoulou, K Gitsa, E Dariotis, ...
Plants 12 (7), 1574, 2023
72023
Vegetative Propagation and ISSR-Based Genetic Identification of Genotypes of Ilex aquifolium ‘Agrifoglio Commune’
M Tsaktsira, E Chavale, S Kostas, E Pipinis, P Tsoulpha, S Hatzilazarou, ...
Sustainability 13 (18), 10345, 2021
72021
Conservation, Regeneration and Genetic Stability of Regenerants from Alginate-Encapsulated Shoot Explants of Gardenia jasminoides Ellis
S Hatzilazarou, S Kostas, T Nendou, A Economou
Polymers 13 (10), 1666, 2021
72021
Sustainable Exploitation of Greek Rosmarinus officinalis L. Populations for Ornamental Use through Propagation by Shoot Cuttings and In Vitro Cultures
S Kostas, A Kaplani, E Koulaouzidou, AA Kotoula, E Gklavakis, ...
Sustainability 14 (7), 4059, 2022
62022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20