Παρακολούθηση
Dmitry Turchinovich
Dmitry Turchinovich
Univ.-Prof. at Universität Bielefeld
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physik.uni-bielefeld.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient metallic spintronic emitters of ultrabroadband terahertz radiation
T Seifert, S Jaiswal, U Martens, J Hannegan, L Braun, P Maldonado, ...
Nature photonics 10 (7), 483-488, 2016
7602016
Extremely efficient terahertz high-harmonic generation in graphene by hot Dirac fermions
HA Hafez, S Kovalev, JC Deinert, Z Mics, B Green, N Awari, M Chen, ...
Nature 561 (7724), 507-511, 2018
4262018
Phonon–electron scattering limits free charge mobility in methylammonium lead iodide perovskites
M Karakus, SA Jensen, F D’Angelo, D Turchinovich, M Bonn, E Canovas
The journal of physical chemistry letters 6 (24), 4991-4996, 2015
2362015
Stain-free histopathology by programmable supercontinuum pulses
H Tu, Y Liu, D Turchinovich, M Marjanovic, JK Lyngsø, J Lægsgaard, ...
Nature Photonics 10 (8), 534-540, 2016
2072016
Thermodynamic picture of ultrafast charge transport in graphene
Z Mics, KJ Tielrooij, K Parvez, SA Jensen, I Ivanov, X Feng, K Müllen, ...
Nature communications 6 (1), 7655, 2015
1832015
Out-of-plane heat transfer in van der Waals stacks through electron–hyperbolic phonon coupling
KJ Tielrooij, NCH Hesp, A Principi, MB Lundeberg, EAA Pogna, ...
Nature nanotechnology 13 (1), 41-46, 2018
1672018
Ultra-broadband THz time-domain spectroscopy of common polymers using THz air photonics
F D’Angelo, Z Mics, M Bonn, D Turchinovich
Optics express 22 (10), 12475-12485, 2014
1582014
Ultrafast photoconductivity of graphene nanoribbons and carbon nanotubes
SA Jensen, R Ulbricht, A Narita, X Feng, K Müllen, T Hertel, ...
Nano letters 13 (12), 5925-5930, 2013
1502013
Accessing the fundamentals of magnetotransport in metals with terahertz probes
Z Jin, A Tkach, F Casper, V Spetter, H Grimm, A Thomas, T Kampfrath, ...
Nature Physics 11 (9), 761-766, 2015
1372015
Terahertz nonlinear optics of graphene: from saturable absorption to high‐harmonics generation
HA Hafez, S Kovalev, KJ Tielrooij, M Bonn, M Gensch, D Turchinovich
Advanced Optical Materials 8 (3), 1900771, 2020
1242020
Competing ultrafast energy relaxation pathways in photoexcited graphene
SA Jensen, Z Mics, I Ivanov, HS Varol, D Turchinovich, FHL Koppens, ...
Nano Letters 14 (10), 5839-5845, 2014
1202014
Observation of Dicke cooperativity in magnetic interactions
X Li, M Bamba, N Yuan, Q Zhang, Y Zhao, M Xiang, K Xu, Z Jin, W Ren, ...
Science 361 (6404), 794-797, 2018
1172018
The ultrafast dynamics and conductivity of photoexcited graphene at different Fermi energies
A Tomadin, SM Hornett, HI Wang, EM Alexeev, A Candini, C Coletti, ...
Science advances 4 (5), eaar5313, 2018
1112018
Photoswitchable micro-supercapacitor based on a diarylethene-graphene composite film
Z Liu, HI Wang, A Narita, Q Chen, Z Mics, D Turchinovich, M Kläui, ...
Journal of the American Chemical Society 139 (28), 9443-9446, 2017
1032017
Chemical Vapor Deposition Synthesis and Terahertz Photoconductivity of Low-Band-Gap N = 9 Armchair Graphene Nanoribbons
Z Chen, HI Wang, J Teyssandier, KS Mali, T Dumslaff, I Ivanov, W Zhang, ...
Journal of the American Chemical Society 139 (10), 3635-3638, 2017
1022017
Self-phase modulation of a single-cycle terahertz pulse by nonlinear free-carrier response in a semiconductor
D Turchinovich, JM Hvam, MC Hoffmann
Physical Review B 85 (20), 201304(R), 2012
1012012
Single-pulse terahertz coherent control of spin resonance in the canted antiferromagnet YFeO 3, mediated by dielectric anisotropy
Z Jin, Z Mics, G Ma, Z Cheng, M Bonn, D Turchinovich
Physical Review B 87 (9), 094422, 2013
942013
Flexible all-plastic mirrors for the THz range
D Turchinovich, A Kammoun, P Knobloch, T Dobbertin, M Koch
Applied Physics A: Materials Science & Processing 74 (2), 291-293, 2002
902002
Dynamical Control over Terahertz Electromagnetic Interference Shielding with 2D Ti3C2Ty MXene by Ultrafast Optical Pulses
G Li, N Amer, HA Hafez, S Huang, D Turchinovich, VN Mochalin, ...
Nano letters 20 (1), 636-643, 2019
852019
Grating-graphene metamaterial as a platform for terahertz nonlinear photonics
JC Deinert, D Alcaraz Iranzo, R Pérez, X Jia, HA Hafez, I Ilyakov, N Awari, ...
ACS nano 15 (1), 1145-1154, 2020
802020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20