Παρακολούθηση
Seraphim Kapros
Seraphim Kapros
University of the Aegean, Department of Shipping, Trade and Transport
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Environmental sustainability in seaports: a framework for successful innovation
M Acciaro, T Vanelslander, C Sys, C Ferrari, A Roumboutsos, G Giuliano, ...
Maritime Policy & Management 41 (5), 480-500, 2014
2442014
Freight village evaluation under uncertainty with public and private financing
DA Tsamboulas, S Kapros
Transport Policy 10 (2), 141-156, 2003
1282003
Green city logistics: Systems of Innovation to assess the potential of E-vehicles
A Roumboutsos, S Kapros, T Vanelslander
Research in Transportation Business & Management 11, 43-52, 2014
842014
A game theory approach to urban public transport integration policy
A Roumboutsos, S Kapros
Transport Policy 15 (4), 209-215, 2008
782008
Decision-making process in intermodal transportation
DA Tsamboulas, S Kapros
Transportation Research Record 1707 (1), 86-93, 2000
762000
Multicriteria approach to the evaluation of intermodal freight villages
S Kapros, K Panou, DA Tsamboulas
Transportation Research Record 1906 (1), 56-63, 2005
572005
How to turn an innovative concept into a success? An application to seaport-related innovation
G Arduino, R Aronietis, Y Crozet, K Frouws, C Ferrari, L Guihéry, S Kapros, ...
Research in Transportation Economics 42 (1), 97-107, 2013
532013
Coastal shipping and intermodality in Greece: The weak link
S Kapros, C Panou
Research in Transportation Economics 21, 323-342, 2007
252007
How service bundling can increase the competitiveness of low market share transportation services
K Panou, S Kapros, A Polydoropoulou
Research in Transportation Economics 49, 22-35, 2015
142015
European transport policy instruments and actors’ attitudes in specific markets: The case of motorways of the sea in the East Mediterranean
S Kapros
Association for European Transport and contributors, 1-19, 2010
82010
Evaluation of intermodal freight villages using a multi-criteria approach. CD-ROM
S Kapros, K Panou, DA Tsamboulas
Proceedings of the 84th TRB Annual Meeting, Washington, DC, 2005
82005
Strategic market segments and prospects of short sea shipping in the Eastern Mediterranean and the Black Sea
S Kapros, K Panou
PROCEEDINGS OF THE AET EUROPEAN TRANSPORT CONFERENCE, HELD 9-11 SEPTEMBER …, 2002
82002
Deliverable D4. 4-. Effects of the Crisis & and Recommendations, BENEFIT (Business Models for enhancing Funding and enabling Financing for Infrastructure in Transport) Horizon …
G Mladenović, A Roumboutsos, J Campos, I Cardenas, J Cirilovic, ...
72016
Port Innovation: definition and typology
T Vanelslander, C Sys, M Acciaro, C Ferrari, G Giuliano, S Kapros, J Lam, ...
BNPPF Innovation Event 2015, University of Antwerp, 23 April 2015, 1-15, 2015
72015
Motorways of the Sea in the SE Mediterranean: innovation systems’ analysis of policy instruments
A Roumboutsos, S Kapros, M Lekakou
ECONSHIP 2011 19, 22-24, 2011
72011
Deliverable D4. 2–Lessons Learned–2nd Stage Analysis, BENEFIT (Business Models for enhancing Funding and enabling Financing for Infrastructure in Transport) Horizon 2020 …
A Roumboutsos, C Bange, J Bernardino, J Campos, I Cardenas, ...
62016
A national passenger mode choice model for the Greek observatory
A Polydoropoulou, S Kapros, E Pollatou
10th World Conference on Transport ResearchWorld Conference on Transport …, 2004
62004
Intelligent policy recommendations on ports administration: Introducing a business model approach for the evaluation of ports’ services
M Morfoulaki, A Papanikolaou, S Kapros
Procedia-Social and Behavioral Sciences 48, 2012
42012
InnoSuTra project deliverable D6: Scenario framework for successful innovation
G Arduino, R Aronietis, Y Crozet, C Ferrari, K Frouws, L Guihery, S Kapros, ...
42011
Universal service obligations in insular areas
C Panou, S Kapros, M Lekakou, T Syriopoulos
11th World Conference on Transport ResearchWorld Conference on Transport …, 2007
42007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20