Παρακολούθηση
Theodore Steriotis
Theodore Steriotis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inn.demokritos.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Liquid‐phase exfoliation of graphite towards solubilized graphenes
AB Bourlinos, V Georgakilas, R Zboril, TA Steriotis, AK Stubos
small 5 (16), 1841-1845, 2009
6822009
Graphene fluoride: a stable stoichiometric graphene derivative and its chemical conversion to graphene
R Zbořil, F Karlický, AB Bourlinos, TA Steriotis, AK Stubos, V Georgakilas, ...
small 6 (24), 2885-2891, 2010
4892010
Aqueous-phase exfoliation of graphite in the presence of polyvinylpyrrolidone for the production of water-soluble graphenes
AB Bourlinos, V Georgakilas, R Zboril, TA Steriotis, AK Stubos, C Trapalis
Solid State Communications 149 (47-48), 2172-2176, 2009
3482009
Organic functionalisation of graphenes
V Georgakilas, AB Bourlinos, R Zboril, TA Steriotis, P Dallas, AK Stubos, ...
Chemical Communications 46 (10), 1766-1768, 2010
3232010
Outlook and challenges for hydrogen storage in nanoporous materials
DP Broom, CJ Webb, KE Hurst, PA Parilla, T Gennett, CM Brown, ...
Applied Physics A 122, 1-21, 2016
1902016
High surface area montmorillonite− carbon composites and derived carbons
A Bakandritsos, T Steriotis, D Petridis
Chemistry of materials 16 (8), 1551-1559, 2004
1752004
Nanoporous activated carbon cloth as a versatile material for hydrogen adsorption, selective gas separation and electrochemical energy storage
N Kostoglou, C Koczwara, C Prehal, V Terziyska, B Babic, B Matovic, ...
Nano Energy 40, 49-64, 2017
1222017
Nanostructured materials for solid-state hydrogen storage: A review of the achievement of COST Action MP1103
E Callini, KF Aguey-Zinsou, R Ahuja, JR Ares, S Bals, N Biliškov, ...
International journal of hydrogen energy 41 (32), 14404-14428, 2016
1202016
Controlled surface functionalization of multiwall carbon nanotubes by HNO3 hydrothermal oxidation
V Likodimos, TA Steriotis, SK Papageorgiou, GE Romanos, ...
Carbon 69, 311-326, 2014
1162014
High pressure N2/CH4 adsorption measurements in clinoptilolites
E Kouvelos, K Kesore, T Steriotis, H Grigoropoulou, D Bouloubasi, ...
Microporous and Mesoporous Materials 99 (1-2), 106-111, 2007
1122007
A Round Robin characterisation of the hydrogen sorption properties of a carbon based material
C Zlotea, P Moretto, T Steriotis
International Journal of Hydrogen Energy 34 (7), 3044-3057, 2009
1022009
High pressure gas permeability of microporous carbon membranes
FK Katsaros, TA Steriotis, AK Stubos, A Mitropoulos, NK Kanellopoulos, ...
Microporous materials 8 (3-4), 171-176, 1997
981997
Properties of poly (vinyl alcohol)—Bentonite clay nanocomposite films in relation to polymer–clay interactions
AA Sapalidis, FK Katsaros, TA Steriotis, NK Kanellopoulos
Journal of Applied Polymer Science 123 (3), 1812-1821, 2012
892012
Synthesis, characterization and gas sorption properties of a molecularly-derived graphite oxide-like foam
AB Bourlinos, TA Steriotis, M Karakassides, Y Sanakis, V Tzitzios, ...
Carbon 45 (4), 852-857, 2007
782007
Engineered pH-responsive mesoporous carbon nanoparticles for drug delivery
M Gisbert-Garzaran, JC Berkmann, D Giasafaki, D Lozano, K Spyrou, ...
ACS applied materials & interfaces 12 (13), 14946-14957, 2020
762020
Enhanced hydrogen storage by spillover on metal-doped carbon foam: an experimental and computational study
GM Psofogiannakis, TA Steriotis, AB Bourlinos, EP Kouvelos, ...
Nanoscale 3 (3), 933-936, 2011
732011
Controlling and quantifying oxygen functionalities on hydrothermally and thermally treated single-wall carbon nanotubes
GE Romanos, V Likodimos, RRN Marques, TA Steriotis, ...
The Journal of Physical Chemistry C 115 (17), 8534-8546, 2011
702011
Electrosprayed mesoporous particles for improved aqueous solubility of a poorly water soluble anticancer agent: in vitro and ex vivo evaluation
E Sayed, C Karavasili, K Ruparelia, R Haj-Ahmad, G Charalambopoulou, ...
Journal of controlled release 278, 142-155, 2018
692018
The effect of compositional changes on the structural and hydrogen storage properties of (La–Ce) Ni5 type intermetallics towards compounds suitable for metal hydride hydrogen …
M Odysseos, P De Rango, CN Christodoulou, EK Hlil, T Steriotis, ...
Journal of alloys and compounds 580, S268-S270, 2013
672013
Nafion® nanocomposite membranes with enhanced properties at high temperature and low humidity environments
LG Boutsika, A Enotiadis, I Nicotera, C Simari, G Charalambopoulou, ...
International Journal of Hydrogen Energy 41 (47), 22406-22414, 2016
652016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20