Παρακολούθηση
Elpiniki Papageorgiou
Elpiniki Papageorgiou
Professor in Artificial Intelligence, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of fuzzy cognitive maps research during the last decade
EI Papageorgiou, JL Salmeron
IEEE transactions on fuzzy systems 21 (1), 66-79, 2012
5112012
Active Hebbian learning algorithm to train fuzzy cognitive maps
EI Papageorgiou, CD Stylios, PP Groumpos
International journal of approximate reasoning 37 (3), 219-249, 2004
4032004
Learning algorithms for fuzzy cognitive maps—a review study
EI Papageorgiou
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2011
3542011
Learning algorithms for fuzzy cognitive maps—a review study
EI Papageorgiou
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2011
3542011
Fuzzy cognitive map learning based on nonlinear Hebbian rule
E Papageorgiou, C Stylios, P Groumpos
Australasian joint conference on artificial intelligence, 256-268, 2003
3142003
A new methodology for decisions in medical informatics using fuzzy cognitive maps based on fuzzy rule-extraction techniques
EI Papageorgiou
Applied Soft Computing 11 (1), 500-513, 2011
2502011
Unsupervised learning techniques for fine-tuning fuzzy cognitive map causal links
EI Papageorgiou, C Stylios, PP Groumpos
International Journal of Human-Computer Studies 64 (8), 727-743, 2006
2402006
A first study of fuzzy cognitive maps learning using particle swarm optimization
KE Parsopoulos, EI Papageorgiou, PP Groumpos, MN Vrahatis
The 2003 Congress on Evolutionary Computation, 2003. CEC'03. 2, 1440-1447, 2003
2292003
An integrated two-level hierarchical system for decision making in radiation therapy based on fuzzy cognitive maps
EI Papageorgiou, CD Stylios, PP Groumpos
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 50 (12), 1326-1339, 2003
2252003
Intuitionistic fuzzy cognitive maps for medical decision making
DK Iakovidis, E Papageorgiou
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 15 (1), 100-107, 2010
2242010
Brain tumor characterization using the soft computing technique of fuzzy cognitive maps
EI Papageorgiou, PP Spyridonos, DT Glotsos, CD Stylios, P Ravazoula, ...
Applied soft computing 8 (1), 820-828, 2008
2242008
Fuzzy cognitive maps for applied sciences and engineering: from fundamentals to extensions and learning algorithms
EI Papageorgiou
Springer Science & Business Media, 2013
2062013
Fuzzy cognitive maps learning using particle swarm optimization
EI Papageorgiou, KE Parsopoulos, CS Stylios, PP Groumpos, ...
Journal of intelligent information systems 25 (1), 95-121, 2005
2022005
Fuzzy cognitive map based approach for predicting yield in cotton crop production as a basis for decision support system in precision agriculture application
EI Papageorgiou, AT Markinos, TA Gemtos
Applied Soft Computing 11 (4), 3643-3657, 2011
1712011
Using fuzzy cognitive mapping in environmental decision making and management: a methodological primer and an application
E Papageorgiou, A Kontogianni
International perspectives on global environmental change, 427-450, 2012
1602012
A new hybrid method using evolutionary algorithms to train fuzzy cognitive maps
EI Papageorgiou, PP Groumpos
Applied Soft Computing 5 (4), 409-431, 2005
1472005
Application of fuzzy cognitive maps for cotton yield management in precision farming
EI Papageorgiou, A Markinos, T Gemptos
Expert systems with Applications 36 (10), 12399-12413, 2009
1382009
Review study on fuzzy cognitive maps and their applications during the last decade
EI Papageorgiou
2011 IEEE international conference on fuzzy systems (FUZZ-IEEE 2011), 828-835, 2011
1332011
Analyzing the performance of fuzzy cognitive maps with non-linear hebbian learning algorithm in predicting autistic disorder
A Kannappan, A Tamilarasi, EI Papageorgiou
Expert Systems with applications 38 (3), 1282-1292, 2011
1282011
Methods and algorithms for fuzzy cognitive map-based modeling
EI Papageorgiou, JL Salmeron
Fuzzy cognitive maps for applied sciences and engineering, 1-28, 2014
1242014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20