Παρακολούθηση
Jakub Kanis
Jakub Kanis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kky.zcu.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural sign language synthesis: Words are our glosses
J Zelinka, J Kanis
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2020
862020
Comparison of different lemmatization approaches through the means of information retrieval performance
J Kanis, L Skorkovská
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 93-100, 2010
532010
Measuring generalisation to unseen viewpoints, articulations, shapes and objects for 3D hand pose estimation under hand-object interaction
A Armagan, G Garcia-Hernando, S Baek, S Hampali, M Rad, Z Zhang, ...
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
462020
Czech text-to-sign speech synthesizer
Z Krňoul, J Kanis, M Železný, L Müller
International Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, 180-191, 2007
462007
Automatic online subtitling of the Czech parliament meetings
A Pražák, JV Psutka, J Hoidekr, J Kanis, L Müller, J Psutka
Text, Speech and Dialogue: 9th International Conference, TSD 2006, Brno …, 2006
452006
Automatic lemmatizer construction with focus on OOV words lemmatization
J Kanis, L Müller
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 132-139, 2005
342005
Design and recording of Czech speech corpus for audio-visual continuous speech recognition.
P Císar, M Zelezný, Z Krnoul, J Kanis, J Zelinka, L Müller
AVSP, 93-96, 2005
242005
Czech-sign speech corpus for semantic based machine translation
J Kanis, J Zahradil, F Jurčíček, L Müller
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 613-620, 2006
212006
One model is not enough: Ensembles for isolated sign language recognition
M Hrúz, I Gruber, J Kanis, M Boháček, M Hlaváč, Z Krňoul
Sensors 22 (13), 5043, 2022
202022
Mutual support of data modalities in the task of sign language recognition
I Gruber, Z Krnoul, M Hrúz, J Kanis, M Bohacek
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
202021
Nn-based czech sign language synthesis
J Zelinka, J Kanis, P Salajka
Speech and Computer: 21st International Conference, SPECOM 2019, Istanbul …, 2019
172019
Training of coarticulation models using dominance functions and visual unit selection methods for audio-visual speech synthesis
Z Krňoul, M Železný, L Müller, J Kanis
ISCA, 2006
172006
Interactive HamNoSys notation editor for signed speech annotation
J Kanis
ELRA, 2008
152008
Sign language motion capture dataset for data-driven synthesis
P Jedlička, Z Krňoul, J Kanis, M Železný
Proceedings of the LREC2020 9th Workshop on the Representation and …, 2020
82020
Advances in czech–signed speech translation
J Kanis, L Müller
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 48-55, 2009
82009
Automatic czech–sign speech translation
J Kanis, L Müller
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 488-495, 2007
82007
Automatic numbers normalization in inflectional languages
J Kanis, J Zelinka, L Müller
Moscow state linguistic university, 2005
82005
Improvements in 3D hand pose estimation using synthetic data
J Kanis, D Ryumin, Z Krňoul
Interactive Collaborative Robotics: Third International Conference, ICR 2018 …, 2018
72018
Using the lemmatization technique for phonetic transcription in text-to-speech system
J Kanis, L Müller
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 355-361, 2004
72004
Automatic transcription of numerals in inflectional languages
J Zelinka, J Kanis, L Müller
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 326-333, 2005
62005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20