Παρακολούθηση
Christos M. Michail
Christos M. Michail
Assistant Professor, Department of Biomedical Engineering, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimental and theoretical evaluation of a high resolution CMOS based detector under X-ray imaging conditions
CM Michail, VA Spyropoulou, GP Fountos, NI Kalyvas, IG Valais, ...
Nuclear Science, IEEE Transactions on 58 (1), 314-322, 2011
742011
Light emission efficiency and imaging performance of powder scintillator under x‐ray radiography conditions
CM Michail, GP Fountos, PF Liaparinos, NE Kalyvas, I Valais, ...
Medical physics 37 (7Part1), 3694-3703, 2010
692010
A comparative study of the luminescence properties of LYSO: Ce, LSO: Ce, GSO: Ce and BGO single crystal scintillators for use in medical X-ray imaging
I Valais, C Michail, S David, CD Nomicos, GS Panayiotakis, I Kandarakis
Physica Medica 24 (2), 122-125, 2008
552008
Experimental measurement of a high resolution CMOS detector coupled to CsI scintillators under X-ray radiation
C Michail, I Valais, I Seferis, N Kalyvas, G Fountos, I Kandarakis
Radiation Measurements 74, 39-46, 2015
442015
Determination of the detective quantum efficiency (DQE) of CMOS/CsI imaging detectors following the novel IEC 62220-1-1: 2015 International Standard
C Michail, I Valais, N Martini, V Koukou, N Kalyvas, A Bakas, I Kandarakis, ...
Radiation Measurements 94, 8-17, 2016
422016
Light emission efficiency and imaging performance of Lu2O3: Eu nanophosphor under X-ray radiography conditions: Comparison with Gd2O2S: Eu
I Seferis, C Michail, I Valais, J Zeler, P Liaparinos, G Fountos, N Kalyvas, ...
Journal of Luminescence 151, 229-234, 2014
412014
A comparative investigation of Lu2SiO5: Ce and Gd2O2S: Eu powder scintillators for use in x-ray mammography detectors
CM Michail, GP Fountos, SL David, IG Valais, AE Toutountzis, NE Kalyvas, ...
Measurement Science and Technology 20 (10), 104008, 2009
412009
On the response of GdAlO3: Ce powder scintillators
C Michail, N Kalyvas, I Valais, S David, I Seferis, A Toutountzis, ...
Journal of luminescence 144, 45-52, 2013
402013
A novel easy‐to‐use phantom for the determination of MTF in SPECT scanners
GP Fountos, CM Michail, A Zanglis, A Samartzis, N Martini, V Koukou, ...
Medical physics 39 (3), 1561-1570, 2012
402012
On the response of a europium doped phosphor-coated CMOS digital imaging detector
IE Seferis, CM Michail, IG Valais, GP Fountos, NI Kalyvas, F Stromatia, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2013
392013
Studying the luminescence efficiency of Lu2O3: Eu nanophosphor material for digital X-ray imaging applications
N Kalyvas, P Liaparinos, C Michail, S David, G Fountos, M Wójtowicz, ...
Applied physics A 106 (1), 131-136, 2012
372012
Luminescence properties of (Lu,Y)2SiO5:Ce and Gd2SiO5:Ce single crystal scintillators under x-ray excitation, for use in medical imaging systems
IG Valais, IS Kandarakis, DN Nikolopoulos, CM Michail, SL David, ...
Nuclear Science, IEEE Transactions on 54 (1), 11-18, 2007
37*2007
Measurement of the luminescence properties of Gd2O2S: Pr, Ce, F powder scintillators under X-ray radiation
C Michail, I Valais, I Seferis, N Kalyvas, S David, G Fountos, I Kandarakis
Radiation measurements 70, 59-64, 2014
352014
Evaluation of the Red Emitting Powder Scintillator for Use in Indirect X-Ray Digital Mammography Detectors
CM Michail, GP Fountos, IG Valais, NI Kalyvas, PF Liaparinos, ...
IEEE Transactions on Nuclear Science 58 (5), 2503-2511, 2011
342011
Luminescence emission properties of (Lu,Y)2SiO5:Ce (LYSO:Ce) and (Lu,Y)AlO3:Ce (LuYAP:Ce) single crystal scintillators under x-ray medical image conditions
IG Valais, CM Michail, SL David, A Konstantinidis, DA Cavouras, ...
Nuclear Science, IEEE Transactions on 55 (2), 785-789, 2008
34*2008
Evaluation of the imaging performance of LSO powder scintillator for use in X-ray mammography
C Michail, S David, P Liaparinos, I Valais, D Nikolopoulos, N Kalivas, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2007
342007
Dual energy method for breast imaging: A simulation study
V Koukou, N Martini, C Michail, P Sotiropoulou, C Fountzoula, N Kalyvas, ...
332015
Light Emission Efficiency of (GOS:Eu) Powder Screens Under X-Ray Mammography Conditions
CM Michail, IG Valais, AE Toutountzis, NE Kalyvas, GP Fountos, SL David, ...
IEEE Transactions on nuclear science 55 (6), 3703-3709, 2008
302008
Imaging performance and light emission efficiency of Lu2 SiO5: Ce (LSO: Ce) powder scintillator under X-ray mammographic conditions
C Michail, A Toutountzis, S David, N Kalyvas, I Valais, I Kandarakis, ...
Applied Physics B 95 (1), 131-139, 2009
292009
Bone calcium/phosphorus ratio determination using dual energy X-ray method
P Sotiropoulou, G Fountos, N Martini, V Koukou, C Michail, I Kandarakis, ...
Physica Medica 31 (3), 307-313, 2015
272015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20