Παρακολούθηση
Alex C. Snoeren
Alex C. Snoeren
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ucsd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hash-based IP traceback
AC Snoeren, C Partridge, LA Sanchez, CE Jones, F Tchakountio, ST Kent, ...
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 31 (4), 3-14, 2001
12222001
An end-to-end approach to host mobility
AC Snoeren, H Balakrishnan
Proceedings of the 6th annual international conference on Mobile computing …, 2000
9342000
Inside the social network's (datacenter) network
A Roy, H Zeng, J Bagga, G Porter, AC Snoeren
Proceedings of the 2015 ACM Conference on Special Interest Group on Data …, 2015
8602015
Single-packet IP traceback
AC Snoeren, C Partridge, LA Sanchez, CE Jones, F Tchakountio, ...
IEEE/ACM Transactions on networking 10 (6), 721-734, 2002
6772002
Difference engine: Harnessing memory redundancy in virtual machines
D Gupta, S Lee, M Vrable, S Savage, AC Snoeren, G Varghese, ...
USENIX Conference on Operating Systems Design and Implementation (OSDI), 309-322, 2008
5562008
Scalability, fidelity, and containment in the potemkin virtual honeyfarm
M Vrable, J Ma, J Chen, D Moore, E Vandekieft, AC Snoeren, GM Voelker, ...
Proceedings of the twentieth ACM symposium on Operating systems principles …, 2005
5062005
Jigsaw: Solving the puzzle of enterprise 802.11 analysis
YC Cheng, J Bellardo, P Benkö, AC Snoeren, GM Voelker, S Savage
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 36 (4), 39-50, 2006
4232006
Cloud control with distributed rate limiting
B Raghavan, K Vishwanath, S Ramabhadran, K Yocum, AC Snoeren
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 37 (4), 337-348, 2007
3042007
Mesh-based content routing using XML
AC Snoeren, K Conley, DK Gifford
Proceedings of the eighteenth ACM symposium on Operating systems principles …, 2001
3012001
Evaluating the effectiveness of model-based power characterization
JC McCullough, Y Agarwal, J Chandrashekar, S Kuppuswamy, ...
USENIX Annual Technical Conf 20, 2011
2922011
Fault localization via risk modeling
RR Kompella, J Yates, A Greenberg, AC Snoeren
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 7 (4), 396-409, 2009
2852009
Resource allocation in federated distributed computing infrastructures
A AuYoung, B Chun, A Snoeren, A Vahdat
Proceedings of the 1st Workshop on Operating System and Architectural …, 2004
2402004
Best-path vs. multi-path overlay routing
DG Andersen, AC Snoeren, H Balakrishnan
Proceedings of the 3rd ACM SIGCOMM Conference on Internet Measurement, 91-100, 2003
2372003
Mirage: A microeconomic resource allocation system for sensornet testbeds
BN Chun, P Buonadonna, A AuYoung, C Ng, DC Parkes, J Shneidman, ...
The Second IEEE Workshop on Embedded Networked Sensors, 2005. EmNetS-II., 19-28, 2005
2262005
California fault lines: understanding the causes and impact of network failures
D Turner, K Levchenko, AC Snoeren, S Savage
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2010 Conference, 315-326, 2010
2252010
Fine-Grained Failover Using Connection Migration.
AC Snoeren, DG Andersen, H Balakrishnan
USITS 1, 19-19, 2001
2162001
Detection and localization of network black holes
RR Kompella, J Yates, A Greenberg, AC Snoeren
IEEE INFOCOM 2007-26th IEEE International Conference on Computer …, 2007
2142007
To infinity and beyond: time warped network emulation
D Gupta, K Yocum, M McNett, AC Snoeren, A Vahdat, GM Voelker
Proceedings of the twentieth ACM symposium on Operating systems principles, 1-2, 2005
1862005
Rotornet: A scalable, low-complexity, optical datacenter network
WM Mellette, R McGuinness, A Roy, A Forencich, G Papen, AC Snoeren, ...
Proceedings of the Conference of the ACM Special Interest Group on Data …, 2017
1822017
DieCast: Testing distributed systems with an accurate scale model
D Gupta, KV Vishwanath, M McNett, A Vahdat, K Yocum, A Snoeren, ...
ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) 29 (2), 1-48, 2011
1792011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20