Παρακολούθηση
Eleftherios Thalassinos
Eleftherios Thalassinos
Άλλα ονόματαEleftherios Ioannis Thalassinos, Thalassinos Lefteris, Thalassinos L
Professor of Economics and Econometrics, University of Piraeus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ersj.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Customer satisfaction, loyalty and financial performance: A holistic approach of the Greek banking sector
E Keisidou, L Sarigiannidis, DI Maditinos, EI Thalassinos
International Journal of Bank Marketing 31 (4), 259-288, 2013
3382013
FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review
MR Rabbani, S Khan, EI Thalassinos
Eleftherios Thalassinos, 2020
2592020
Income Inequality and Inflation in the EU
E Thalassinos, E Ugurlu, Y Muratoglu
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2012
1562012
The European sovereign debt crisis and the role of credit swaps
EI Thalassinos, T Stamatopoulos, PE Thalassinos
The World Scientific Handbook of Futures Markets, 605-639, 2016
1542016
The impact of COVID-19 on Malta and it’s economy and sustainable strategies
S Grima, R Dalli Gonzi, E Thalassinos
Governance Research and Development Centre, Croatia & University of Malta …, 2020
1462020
Corona virus pandemic paving ways to next generation of learning and teaching: futuristic cloud based educational model
S Khan, M Raza Rabbani, EI Thalassinos, M Atif
Available at SSRN 3669832, 2020
1292020
Innovation management and controlling in SMEs
K Havlicek, E Thalassinos, L Berezkinova
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2013
1232013
The clusters of economic similarities between EU countries: A view under recent financial and debt crisis
KJ Liapis, A Rovolis, C Galanos, E Thalassinos
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2013
1062013
Design of a socio-economic processes monitoring system based on network analysis and big data
AG Polyakova, MP Loginov, AI Serebrennikova, E Thalassinos
Eleftherios Thalassinos, 2019
1052019
Board characteristics, audit committee and audit quality: The case of Indonesia
T Suryanto, JE Thalassinos, EI Thalassinos
Eleftherios Thalassinos, 2017
922017
Bank stability: The case of Nordic and non-Nordic banks in Latvia
R Rupeika-Apoga, SH Zaidi, YE Thalassinos, EI Thalassinos
Eleftherios Thalassinos, 2018
912018
Segmental financial reporting and the internationalization of the banking sector. Chapter book in
IE Thalassinos, K Liapis
Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the …, 2014
862014
Corporate governance in shipping: An overview
EN Giannakopoulou, EI Thalassinos, TV Stamatopoulos
Maritime Policy & Management 43 (1), 19-38, 2016
822016
The recent financial crisis and its impact on the performance indicators of selected countries during the crisis period: A reply
E Thalassinos, M Pintea, PI Ratiu
Eleftherios Thalassinos, 2015
772015
The impact of bank specific and macro-economic factors on non-performing loans in the banking sector: evidence from an emerging economy
S Ahmed, ME Majeed, E Thalassinos, Y Thalassinos
Journal of Risk and Financial Management 14 (5), 217, 2021
732021
Time series prediction with neural networks for the Athens Stock Exchange indicator
MP Hanias, PG Curtis, E Thalassinos
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2012
712012
Modeling volatility in the stock markets using GARCH models: European emerging economies and Turkey
E Ugurlu, E Thalassinos, Y Muratoglu
Eleftherios Thalassinos, 2014
702014
Trends and developments in the European financial sector
E Thalassinos
European Financial and Accounting Journal 3 (3), 44-61, 2008
692008
The role of the rating companies in the recent financial crisis in the Balkan and black sea area
E Thalassinos, K Liapis, J Thalassinos
Economic Crisis in Europe and the Balkans: Problems and Prospects, 79-115, 2014
682014
Measuring active ageing within the European Union: Implications on economic development
E Thalassinos, M Cristea, GG Noja
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 14 (4), 591-609, 2019
672019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20