Παρακολούθηση
"Pak Chung Wong"
"Pak Chung Wong"
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pnnl.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Geometry-based edge clustering for graph visualization
W Cui, H Zhou, H Qu, PC Wong, X Li
IEEE transactions on visualization and computer graphics 14 (6), 1277-1284, 2008
4382008
Visual analytics
PC Wong, J Thomas
IEEE Computer Graphics and Applications 24 (05), 20-21, 2004
4062004
30 years of multidimensional multivariate visualization.
PC Wong, RD Bergeron
Scientific Visualization 2, 3-33, 1994
3171994
Visualizing association rules for text mining
PC Wong, P Whitney, J Thomas
Proceedings 1999 IEEE Symposium on Information Visualization (InfoVis' 99 …, 1999
2761999
Organic data memory using the DNA approach
PC Wong, K Wong, H Foote
Communications of the ACM 46 (1), 95-98, 2003
2182003
Visual data mining
PC Wong
IEEE Computer Graphics and Applications 19 (5), 20-21, 1999
2031999
The top 10 challenges in extreme-scale visual analytics
PC Wong, HW Shen, CR Johnson, C Chen, RB Ross
IEEE computer graphics and applications 32 (4), 63-67, 2012
1762012
TOPIC ISLANDS/sup TM/-a wavelet-based text visualization system
NE Miller, PC Wong, M Brewster, H Foote
Proceedings Visualization'98 (Cat. No. 98CB36276), 189-196, 1998
1541998
A novel application of parallel betweenness centrality to power grid contingency analysis
S Jin, Z Huang, Y Chen, D Chavarría-Miranda, J Feo, PC Wong
2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing …, 2010
1152010
Visualizing sequential patterns for text mining
PC Wong, W Cowley, H Foote, E Jurrus, J Thomas
IEEE Symposium on Information Visualization 2000. INFOVIS 2000. Proceedings …, 2000
1092000
A novel visualization technique for electric power grid analytics
PC Wong, K Schneider, P Mackey, H Foote, G Chin Jr, R Guttromson, ...
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 15 (3), 410-423, 2009
1062009
Multimedia analysis+ visual analytics= multimedia analytics
NA Chinchor, JJ Thomas, PC Wong, MG Christel, W Ribarsky
IEEE computer graphics and applications 30 (5), 52-60, 2010
1012010
Multiresolution multidimensional wavelet brushing
PC Wong, RD Bergeron
Proceedings of Seventh Annual IEEE Visualization'96, 141-148, 1996
931996
Expanding the frontiers of visual analytics and visualization
J Dill, R Earnshaw, D Kasik, J Vince, PC Wong
Springer Science & Business Media, 2012
882012
Dynamic visualization of transient data streams
PC Wong, H Foote, D Adams, W Cowley, J Thomas
IEEE symposium on information visualization 2003 (IEEE Cat. No. 03TH8714 …, 2003
872003
A multi-phase network situational awareness cognitive task analysis
RF Erbacher, DA Frincke, PC Wong, S Moody, G Fink
Information Visualization 9 (3), 204-219, 2010
782010
In-spire infovis 2004 contest entry
PC Wong, B Hetzler, C Posse, M Whiting, S Havre, N Cramer, A Shah, ...
IEEE Symposium on Information Visualization, r2-r2, 2004
732004
Multivariate visualization using metric scaling
PC Wong, RD Bergeron
Proceedings. Visualization'97 (Cat. No. 97CB36155), 111-118, 1997
711997
Ultrasparc-i
J Gateley, M Blatt, D Chen, S Cooke, P Desai, M Doreswamy, M Elgood, ...
Proceedings of the 32nd annual ACM/IEEE Design Automation Conference, 13-18, 1995
681995
Exploring vector fields with distribution-based streamline analysis.
K Lu, A Chaudhuri, TY Lee, HW Shen, PC Wong
PacificVis 13, 257-264, 2013
612013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20