Παρακολούθηση
Nektaria Tryfona
Nektaria Tryfona
Bradley Department of Electrical and Computer Engineering, Virginia Tech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vt.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
starER: A conceptual model for data warehouse design
N Tryfona, F Busborg, JG Borch Christiansen
Proceedings of the 2nd ACM international workshop on Data warehousing and …, 1999
3901999
Conceptual data modeling for spatiotemporal applications
N Tryfona, CS Jensen
GeoInformatica 3 (3), 245-268, 1999
2201999
Spatio-temporal databases: The CHOROCHRONOS approach
M Koubarakis, T Sellis, AU Frank, S Grumbach, RH Güting, CS Jensen, ...
Springer, 2003
202*2003
Modeling, storing and mining moving object databases
S Brakatsoulas, D Pfoser, N Tryfona
Proceedings. International Database Engineering and Applications Symposium …, 2004
1522004
A model for expressing topological integrity constraints in geographic databases
T Hadzilacos, N Tryfona
Theories and methods of spatio-temporal reasoning in geographic space, 252-268, 1992
1141992
Structuring space with image schemata: Wayfinding in airports as a case study
M Raubal, MJ Egenhofer, D Pfoser, N Tryfona
International Conference on Spatial Information Theory, 85-102, 1997
1101997
Requirements, definitions, and notations for spatiotemporal application environments
D Pfoser, N Tryfona
Proceedings of the 6th ACM international symposium on advances in geographic …, 1998
1091998
Requirements, definitions, and notations for spatiotemporal application environments
D Pfoser, N Tryfona
Proceedings of the 6th ACM international symposium on advances in geographic …, 1998
1091998
Location-based services: A database perspective.
CS Jensen, A Friis-Christensen, TB Pedersen, D Pfoser, S Saltenis, ...
ScanGIS, 59-68, 2001
1082001
An extended entity-relationship model for geographic applications
T Hadzilacos, N Tryfona
Acm Sigmod Record 26 (3), 24-29, 1997
1021997
Pre-aggregation in spatial data warehouses
TB Pedersen, N Tryfona
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 460-478, 2001
992001
Logical data modelling for geographical applications
T Hadzilacos, N Tryfona
International Journal of Geographical Information Science 10 (2), 179-203, 1996
921996
Logical data modelling for geographical applications
T Hadzilacos, N Tryfona
International Journal of Geographical Information Science 10 (2), 179-203, 1996
921996
Consistency among parts and aggregates: A computational model
N Tryfona, MJ Egenhofer
Transactions in GIS 1 (3), 189-206, 1996
841996
Capturing fuzziness and uncertainty of spatiotemporal objects
D Pfoser, N Tryfona
East European Conference on Advances in Databases and Information Systems …, 2001
662001
Requirements and research issues in geographic data modeling
A Friis-Christensen, N Tryfona, CS Jensen
Proceedings of the 9th ACM international symposium on Advances in geographic …, 2001
652001
Dynamic travel time provision for road networks
D Pfoser, S Brakatsoulas, P Brosch, M Umlauft, N Tryfona, G Tsironis
Proceedings of the 16th ACM SIGSPATIAL international conference on Advances …, 2008
642008
Conceptual models for spatio-temporal applications
N Tryfona, R Price, CS Jensen
Spatio-Temporal Databases, 79-116, 2003
592003
Extended spatiotemporal UML: motivations, requirements and constructs
R Price, N Tryfona, CS Jensen
Journal of Database Management (JDM) 11 (4), 14-27, 2000
552000
Extended spatiotemporal UML: motivations, requirements and constructs
R Price, N Tryfona, CS Jensen
Journal of Database Management (JDM) 11 (4), 14-27, 2000
552000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20