Παρακολούθηση
Doina Olaru
Doina Olaru
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwa.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
From customer value to repurchase intentions and recommendations
D Olaru, S Purchase, N Peterson
Journal of Business & Industrial Marketing, 2008
2582008
Residential location and transit-oriented development in a new rail corridor
D Olaru, B Smith, JHE Taplin
Transportation Research Part A: Policy and Practice 45 (3), 219-237, 2011
2202011
The bandwagon effect: Swiss hotels' web-site and e-mail management
J Murphy, D Olaru, R Schegg, S Frey
The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 44 (1), 71-87, 2003
1522003
How habit and satisfaction affects player retention for online gambling
B Jolley, R Mizerski, D Olaru
Journal of Business Research 59 (6), 770-777, 2006
1072006
Built environment and children's travel to school
C Curtis, C Babb, D Olaru
Transport policy 42, 21-33, 2015
892015
Spatial analysis of access to and accessibility surrounding train stations: A case study of accessibility for the elderly in Perth, Western Australia
TG Lin, JC Xia, TP Robinson, KG Goulias, RL Church, D Olaru, J Tapin, ...
Journal of Transport Geography 39, 111-120, 2014
892014
The value of service-learning: the student perspective
D Caspersz, D Olaru
Studies in Higher Education 42 (4), 685-700, 2017
852017
ELECTRIC VEHICLE BATTERY CHARGING BEHAVIOUR: FINDINGS FROM A DRIVER SURVEY
F Jabeen, D Olaru, B Smith, T Braunl, S Speidel
762013
Electric vehicles adoption: Environmental enthusiast bias in discrete choice models
B Smith, D Olaru, F Jabeen, S Greaves
Transportation Research Part D: Transport and Environment 51, 290-303, 2017
642017
Investigating the evolution of hotel internet adoption
J Murphy, R Schegg, D Olaru
Information Technology & Tourism 8 (3-4), 161-177, 2006
632006
Lifecycle stages and residential location choice in the presence of latent preference heterogeneity
B Smith, D Olaru
Environment and Planning A 45 (10), 2495-2514, 2013
572013
Measuring the accessibility of public transport: a critical comparison between methods in Helsinki
X Albacete, D Olaru, V Paül, S Biermann
Applied Spatial Analysis and Policy 10 (2), 161-188, 2017
502017
Acceptability of electric vehicles: findings from a driver survey
F Jabeen, D Olaru, B Smith, T Braunl, S Speidel
Shaping the future: linking research, policy and outcomes: Australasian …, 2012
462012
Innovation network trajectories and changes in resource bundles
S Purchase, D Olaru, S Denize
Industrial Marketing Management 43 (3), 448-459, 2014
402014
The relevance of traditional town planning concepts for travel minimization
C Curtis, D Olaru
Planning Practice & Research 25 (1), 49-75, 2010
382010
Quality clusters: Dimensions of email responses by luxury hotels
J Murphy, R Schegg, D Olaru
International Journal of Hospitality Management 26 (3), 743-747, 2007
352007
Life-cycle emissions analysis of fuels for light vehicles
T Beer, T Grant, H Watson, D Olaru
The Office, 2004
342004
Children’s active travel, local activity spaces and wellbeing: A case study in Perth, WA
C Babb, D Olaru, C Curtis, D Robertson
Travel behaviour and society 9, 81-94, 2017
332017
Designing TOD precincts: accessibility and travel patterns
D Olaru, C Curtis
European Journal of Transport and Infrastructure Research 15 (1), 6-26, 2015
322015
Travellers’ attitudes towards park-and-ride (PnR) and choice of PnR station: Evidence from Perth, Western Australia
D Olaru, B Smith, JC Xia, TG Lin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 162, 101-110, 2014
322014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20