Παρακολούθηση
Reza Tarinejad
Reza Tarinejad
Professor (Full), Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tabrizu.ac.ir - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Predicting TBM penetration rate in hard rock condition: a comparative study among six XGB-based metaheuristic techniques
J Zhou, Y Qiu, DJ Armaghani, W Zhang, C Li, S Zhu, R Tarinejad
Geoscience Frontiers 12 (3), 101091, 2021
1112021
Modal identification of structures by a novel approach based on FDD-wavelet method
R Tarinejad, M Damadipour
Journal of Sound and Vibration 333 (3), 1024-1045, 2014
702014
Examining hybrid and single SVM models with different kernels to predict rock brittleness
D Jahed Armaghani, PG Asteris, B Askarian, M Hasanipanah, R Tarinejad, ...
Sustainability 12 (6), 2229, 2020
612020
Random forest and bayesian network techniques for probabilistic prediction of flyrock induced by blasting in quarry sites
H Han, D Jahed Armaghani, R Tarinejad, J Zhou, MM Tahir
Natural Resources Research 29 (2), 655-667, 2020
532020
On the use of neuro-swarm system to forecast the pile settlement
DJ Armaghani, PG Asteris, SA Fatemi, M Hasanipanah, R Tarinejad, ...
Applied Sciences 10 (6), 1904, 2020
522020
Applying a meta-heuristic algorithm to predict and optimize compressive strength of concrete samples
L Sun, M Koopialipoor, D Jahed Armaghani, R Tarinejad, MM Tahir
Engineering with Computers 37 (2), 1133-1145, 2021
492021
A new hybrid simulated annealing-based genetic programming technique to predict the ultimate bearing capacity of piles
W Yong, J Zhou, D Jahed Armaghani, MM Tahir, R Tarinejad, BT Pham, ...
Engineering with Computers 37 (3), 2111-2127, 2021
462021
Response of an arch dam to non-uniform excitation generated by a seismic wave scattering model
R Tarinejad, R Fatehi, RS Harichandran
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 52, 40-54, 2013
362013
The effect of water hammer on a confined air pocket towards flow energy storage system
M Besharat, R Tarinejad, HM Ramos
Journal of Water Supply: Research and Technology- AQUA, 2016
342016
Seepage analysis in short embankments using developing a metaheuristic method based on governing equations
D Tang, B Gordan, M Koopialipoor, D Jahed Armaghani, R Tarinejad, ...
Applied Sciences 10 (5), 1761, 2020
272020
Extended FDD-WT method based on correcting the errors due to non-synchronous sensing of sensors
R Tarinejad, M Damadipour
Mechanical systems and signal processing 72, 547-566, 2016
272016
Study of a compressed air vessel for controlling the pressure surge in water networks: CFD and experimental analysis
M Besharat, R Tarinejad, MT Aalami, HM Ramos
Water resources management 30 (8), 2687-2702, 2016
252016
Investigating the applications of machine learning techniques to predict the rock brittleness index
D Sun, M Lonbani, B Askarian, D Jahed Armaghani, R Tarinejad, ...
Applied Sciences 10 (5), 1691, 2020
242020
A new boundary element solution to evaluate the geometric effects of the canyon site on the displacement response spectrum
R Tarinejad, M Isari, A Taghavi Ghalesari
Earthquake Engineering and Engineering Vibration 18 (2), 267-284, 2019
242019
Full-scale experimental modal analysis of an arch dam: The first experience in Iran
R Tarinejad, MT Ahmadi, RS Harichandran
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 61, 188-196, 2014
242014
Damage detection based on system identification of concrete dams using an extended finite element–wavelet transform coupled procedure
S Pirboudaghi, R Tarinejad, MT Alami
Journal of Vibration and Control 24 (18), 4226-4246, 2018
162018
Modal identification of arch dams using balanced stochastic subspace identification
R Tarinejad, M Pourgholi
Journal of Vibration and Control, 1-15, 2016
162016
Analysis of topographic amplification effects on canyon sites using 3D boundary element method
R Tarinejad, MT Ahmadi, N Khaji
Journal of seismology and earthquake engineering 9 (1 and 2), 25-37, 2007
152007
Parametric study of stochastic seismic responses of base-isolated liquid storage tanks under near-fault and far-fault ground motions
S Safari, R Tarinejad
Journal of Vibration and Control 24 (24), 5747-5764, 2018
142018
A procedure to predict the precise seismic response of arch dams in time domain using boundary element formulation
A TaghaviGhalesari, M Isari, R Tarinejad, A Sohrabi-Bidar
Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 11 (4), 790-803, 2019
122019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20