Παρακολούθηση
Ozgur Gurbuz
Ozgur Gurbuz
Professor of Electronics Engineering, Sabanci University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sabanciuniv.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless model-based predictive networked control system over cooperative wireless network
A Ulusoy, O Gurbuz, A Onat
IEEE Transactions on Industrial Informatics 7 (1), 41-51, 2010
1692010
A distributed MAC protocol for full duplex radio
S Goyal, P Liu, O Gurbuz, E Erkip, S Panwar
2013 Asilomar conference on signals, systems and computers, 788-792, 2013
1412013
Media access control for MIMO wireless network
O Gurbuz, D Pignatelli, D Stephenson, E Perahia, B Douglas, E Ayanoglu
US Patent 7,301,924, 2007
1092007
Half-duplex or full-duplex relaying: A capacity analysis under self-interference
N Shende, O Gurbuz, E Erkip
2013 47th Annual Conference on Information Sciences and Systems (CISS), 1-6, 2013
812013
Dynamic resource scheduling schemes for W-CDMA systems
O Gurbuz, H Owen
IEEE Communications Magazine 38 (10), 80-84, 2000
642000
A low-complexity full-duplex radio implementation with a single antenna
MS Amjad, H Nawaz, K Özsoy, Ö Gürbüz, I Tekin
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (3), 2206-2218, 2017
552017
Cooperation in wireless sensor networks: design and performance analysis of a MAC protocol
MS Gokturk, O Gurbuz
2008 IEEE International Conference on Communications, 4284-4289, 2008
552008
Terahertz communications at various atmospheric altitudes
A Saeed, O Gurbuz, MA Akkas
Physical Communication 41, 101113, 2020
542020
ARQ (automatic repeat request) for broadband fixed wireless network
R Radhakrishnan, K Patel, O Gurbuz, E Ayanoglu, A Khanna, A Bernstein, ...
US Patent 7,000,021, 2006
502006
Rate distortion optimized joint ARQ-FEC scheme for real-time wireless multimedia
H Seferoglu, Y Altunbasak, O Gurbuz, O Ercetin
IEEE International Conference on Communications, 2005. ICC 2005. 2005 2 …, 2005
452005
Half-duplex or full-duplex communications: Degrees of freedom analysis under self-interference
NV Shende, Ö Gürbüz, E Erkip
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (2), 1081-1093, 2017
382017
Monostatic antenna in-band full duplex radio: Performance limits and characterization
M Erdem, H Ayar, H Nawaz, O Gurbuz, I Tekin
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (5), 4786-4799, 2019
352019
Throughput analysis of ALOHA with cooperative diversity
MS Gokturk, O Ercetin, O Gurbuz
IEEE Communications Letters 12 (6), 468-470, 2008
342008
Dynamic resource scheduling strategies for QoS in W-CDMA
O Gurbuz, H Owen
Seamless Interconnection for Universal Services. Global Telecommunications …, 1999
321999
Dynamic resource scheduling for variable QoS traffic in W-CDMA
O Gurbuz, H Owen
1999 IEEE International Conference on Communications (Cat. No. 99CH36311) 2 …, 1999
301999
Design and performance analysis of a full-duplex MAC protocol for wireless local area networks
D Marlali, O Gurbuz
Ad Hoc Networks 67, 53-67, 2017
252017
Angular MAC: a framework for directional antennas in wireless mesh networks
E Ulukan, Ö Gürbüz
Wireless Networks 14, 259-275, 2008
232008
Linear digital cancellation with reduced computational complexity for full-duplex radios
MS Amjad, O Gurbuz
2017 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 1-6, 2017
222017
Point-to-point MAC protocol for high speed wireless bridging
O Gurbuz, E Ayanoglu, R Meier
US Patent 7,567,537, 2009
22*2009
Full-duplex bidirectional communication under self-interference
K Akcapinar, O Gurbuz
2015 13th International Conference on Telecommunications (ConTEL), 1-7, 2015
202015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20