Παρακολούθηση
Evangelos Keramaris
Evangelos Keramaris
Associate Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ihu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Turbulent flow over and within a porous bed
P Prinos, D Sofialidis, E Keramaris
Journal of Hydraulic Engineering 129 (9), 720-733, 2003
1192003
Measuring the turbulent characteristics in an open channel using the PIV method
G Pechlivanidis, E Keramaris, I Pechlivanidis, G Samaras
Global Nest Journal 14, 378-385, 2012
222012
Flow characteristics in open channels with a permeable bed
E Keramaris, P Prinos
Journal of Porous Media 12 (2), 2009
202009
Experimental study of the effects of grass vegetation and gravel bed on the turbulent flow using particle image velocimetry
G Pechlivanidis, E Keramaris, I Pechlivanidis
Journal of Turbulence 16 (1), 1-14, 2015
192015
PIV measurements over a permeable and an impermeable bed
E Keramaris, G Pechlivanidis
Journal of Porous Media 16 (1), 2013
142013
The impact of vegetation on the characteristics of the flow in an inclined open channel using the piv method
E Keramaris
Water Resources and Ocean Science 1 (1), 1-6, 2012
132012
Optimum design of the entrance of a fishpond laterally to the main stream of an open channel
Y Savvidis, E Keramaris, G Pechlivanidis, C Koutitas
Environmental Science and Pollution Research 24, 20122-20133, 2017
122017
Effects of inclined impermeable bed on the turbulent characteristics of the flow using particle image velocimetry
E Keramaris
Journal of Turbulence 16 (6), 540-554, 2015
122015
The impact of lateral walls on the velocity profile in an open channel using the PIV method
E Keramaris, G Pechlivanidis, I Pechlivanidis, G Samaras
13th International Conference on Environmental Sience and Technology (CEST …, 2013
122013
Turbulent structure in uniform inclined open channel flow over different rough porous beds
E Keramaris
International Journal of Sediment Research 32 (1), 45-52, 2017
102017
Numerical modelling and analysis of turbulent flow in an open channel with submerged vegetation
D Kasiteropoulou, A Liakopoulos, N Michalolias, E Keramaris
Environmental Processes 217 (4), 47-61, 2017
102017
The influence of transition from vegetation to gravel bed and vice versa in open channel using the PIV method
E Keramaris, G Pechlivanidis
Water Utility J 10, 37-43, 2015
102015
Calculation of multiple critical depths in open channels using an adaptive cubic polynomials algorithm
I Petikas, E Keramaris, V Kanakoudis
Water 12 (3), 799, 2020
92020
The behaviour of a turbulent buoyant jet into flowing environment
E Keramaris, G Pechlivanidis
Procedia engineering 162, 120-127, 2016
92016
The different impact of a half-separated gravel and vegetated bed in open channels
E Keramaris, GI Pechlivanidis, IG Pechlivanidis
Environmental Processes 2, 123-132, 2015
82015
A study of flow in open channels with vegetation: Experiments and numerical models
E Keramaris, D Kasiteropoulou, A Liakopoulos, N Michalolias, ...
Special Topics & Reviews in Porous Media: An International Journal 8 (2), 2017
72017
Experimental and numerical study of turbulent flow in open channels with impermeable and porous bed
E Keramaris, G Pechlivanidis, D Kasiteropoulou, N Michalolias, ...
Procedia engineering 162, 381-387, 2016
72016
Shear stress estimation in the linear zone over impermeable and permeable beds in open channels
GI Pechlivanidis, E Keramaris, IG Pechlivanidis, GA Samaras
Desalination and Water Treatment 54 (8), 2181-2189, 2015
72015
A novel method for the automatic extraction of quality non-planar river cross-sections from digital elevation models
I Petikas, E Keramaris, V Kanakoudis
Water 12 (12), 3553, 2020
62020
Gravity currents in a vegetated valley of trapezoidal shape
E Keramaris, P Prinos
Journal of Applied Fluid Mechanics 9 (3), 1051-1156, 2016
62016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20