Παρακολούθηση
Anne Deschamps
Anne Deschamps
Centre National de la Recherche Scientifique
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geoazur.unice.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ANTARES: the first undersea neutrino telescope
M Ageron, JA Aguilar, I Al Samarai, A Albert, F Ameli, M André, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2011
8892011
A microseismic study in the western part of the Gulf of Corinth (Greece): implications for large-scale normal faulting mechanisms
A Rigo, H Lyon-Caen, R Armijo, A Deschamps, D Hatzfeld, ...
Geophysical Journal International 126 (3), 663-688, 1996
3381996
Active deformation of the Corinth rift, Greece: results from repeated Global Positioning System surveys between 1990 and 1995
P Briole, A Rigo, H Lyon‐Caen, JC Ruegg, K Papazissi, C Mitsakaki, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 105 (B11), 25605-25625, 2000
3232000
The Ms= 6.2, June 15, 1995 Aigion earthquake (Greece): evidence for low angle normal faulting in the Corinth rift
P Bernard, P Briole, B Meyer, H Lyon-Caen, JM Gomez, C Tiberi, C Berge, ...
Journal of Seismology 1 (2), 131-150, 1997
2701997
Antimicrobial Edible Packaging Based on Cellulosic Ethers, Fatty Acids, and Nisin Incorporation To Inhibit Listeria innocua and Staphylococcus aureus
V COMA, I Sebti, P Pardon, A Deschamps, FH Pichavant
Journal of food protection 64 (4), 470-475, 2001
2502001
Strain accommodation by slow slip and dyking in a youthful continental rift, East Africa
E Calais, N d’Oreye, J Albaric, A Deschamps, D Delvaux, J Déverchere, ...
Nature 456 (7223), 783-787, 2008
1942008
Seismicity, deformation and seismic hazard in the western rift of Corinth: New insights from the Corinth Rift Laboratory (CRL)
P Bernard, H Lyon-Caen, P Briole, A Deschamps, F Boudin, ...
Tectonophysics 426 (1-2), 7-30, 2006
1822006
High-frequency seismo-electromagnetic effects
M Parrot, J Achache, JJ Berthelier, E Blanc, A Deschamps, F Lefeuvre, ...
Physics of the Earth and Planetary Interiors 77 (1-2), 65-83, 1993
1591993
The evolution of the Gulf of Corinth (Greece): an aftershock study of the 1981 earthquakes
GCP King, ZX Ouyang, P Papadimitriou, A Deschamps, J Gagnepain, ...
Geophysical Journal International 80 (3), 677-693, 1985
1551985
The umbrian earthquake (Italy) of 19 september 1979
A Deschamps, G Iannacoone, R Scarpa
Annales geophysicae (1983) 2 (1), 29-36, 1984
1431984
Seismic study of the crust of the northern Red Sea and Gulf of Suez
JM Gaulier, X Le Pichon, N Lyberis, F Avedik, L Geli, I Moretti, ...
Tectonophysics 153 (1-4), 55-88, 1988
1261988
Seismotectonics of the El Asnam earthquake
M Ouyed, M Meghraoui, A Cisternas, A Deschamps, J Dorel, J Frechet, ...
Nature 292 (5818), 26-31, 1981
1151981
Crustal rheology and depth distribution of earthquakes: Insights from the central and southern East African Rift System
J Albaric, J Déverchère, C Petit, J Perrot, B Le Gall
Tectonophysics 468 (1-4), 28-41, 2009
1122009
Aftershocks of the Campania-Lucania (Italy) earthquake of 23 november 1980
A Deschamps, GCP King
Bulletin of the Seismological Society of America 74 (6), 2483-2517, 1984
1071984
Complex normal faulting in the Apennines thrust-and-fold belt: The 1997 seismic sequence in central Italy
L Chiaraluce, A Amato, M Cocco, C Chiarabba, G Selvaggi, M Di Bona, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 94 (1), 99-116, 2004
1052004
Upper mantle flow beneath and around the Hangay dome, Central Mongolia
G Barruol, A Deschamps, J Déverchère, VV Mordvinova, M Ulziibat, ...
Earth and Planetary Science Letters 274 (1-2), 221-233, 2008
962008
The El Asnam, Algeria, earthquake of 10 October 1980: multiple-source mechanism determined from long-period records
A Deschamps, Y Gaudemer, A Cisternas
Bulletin of the Seismological Society of America 72 (4), 1111-1128, 1982
931982
A two-stage method for ground-motion simulation using stochastic summation of small earthquakes
C Kohrs-Sansorny, F Courboulex, M Bour, A Deschamps
Bulletin of the Seismological Society of America 95 (4), 1387-1400, 2005
922005
Rupture history and seismotectonics of the 1991 Uttarkashi, Himalaya earthquake
F Cotton, M Campillo, A Deschamps, BK Rastogi
Tectonophysics 258 (1-4), 35-51, 1996
901996
First results of the CRLN seismic network in the western Corinth Rift: evidence for old-fault reactivation
H Lyon-Caen, P Papadimitriou, A Deschamps, P Bernard, K Makropoulos, ...
Comptes Rendus Geoscience 336 (4-5), 343-351, 2004
892004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20