Παρακολούθηση
Daichi Kitamura
Daichi Kitamura
National Institute of Technology, Kagawa College
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Determined blind source separation unifying independent vector analysis and nonnegative matrix factorization
D Kitamura, N Ono, H Sawada, H Kameoka, H Saruwatari
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 24 (9), 1626 …, 2016
3132016
The 2016 signal separation evaluation campaign
A Liutkus, FR Stöter, Z Rafii, D Kitamura, B Rivet, N Ito, N Ono, ...
International conference on latent variable analysis and signal separation …, 2017
1962017
A review of blind source separation methods: two converging routes to ILRMA originating from ICA and NMF
H Sawada, N Ono, H Kameoka, D Kitamura, H Saruwatari
APSIPA Transactions on Signal and Information Processing 8, 2019
722019
Determined blind source separation with independent low-rank matrix analysis
D Kitamura, N Ono, H Sawada, H Kameoka, H Saruwatari
Audio source separation, 125-155, 2018
712018
Independent deeply learned matrix analysis for determined audio source separation
N Makishima, S Mogami, N Takamune, D Kitamura, H Sumino, ...
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 27 (10 …, 2019
572019
Efficient multichannel nonnegative matrix factorization exploiting rank-1 spatial model
D Kitamura, N Ono, H Sawada, H Kameoka, H Saruwatari
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
572015
Generalized independent low-rank matrix analysis using heavy-tailed distributions for blind source separation
D Kitamura, S Mogami, Y Mitsui, N Takamune, H Saruwatari, N Ono, ...
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2018 (1), 1-25, 2018
462018
Multichannel signal separation combining directional clustering and nonnegative matrix factorization with spectrogram restoration
D Kitamura, H Saruwatari, H Kameoka, Y Takahashi, K Kondo, ...
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 23 (4), 654-669, 2015
442015
Independent deeply learned matrix analysis for multichannel audio source separation
S Mogami, H Sumino, D Kitamura, N Takamune, S Takamichi, ...
2018 26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1557-1561, 2018
382018
Music signal separation based on supervised nonnegative matrix factorization with orthogonality and maximum-divergence penalties
D Kitamura, H Saruwatari, K Yagi, K Shikano, Y Takahashi, K Kondo
IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and …, 2014
362014
Phase reconstruction from amplitude spectrograms based on von-Mises-distribution deep neural network
S Takamichi, Y Saito, N Takamune, D Kitamura, H Saruwatari
2018 16th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC …, 2018
312018
Determined blind source separation via proximal splitting algorithm
K Yatabe, D Kitamura
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
272018
Independent low-rank matrix analysis based on complex Student's t-distribution for blind audio source separation
S Mogami, D Kitamura, Y Mitsui, N Takamune, H Saruwatari, N Ono
2017 IEEE 27th International Workshop on Machine Learning for Signal …, 2017
262017
Music signal separation by supervised nonnegative matrix factorization with basis deformation
D Kitamura, H Saruwatari, K Shikano, K Kondo, Y Takahashi
2013 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-6, 2013
232013
Vectorwise coordinate descent algorithm for spatially regularized independent low-rank matrix analysis
Y Mitsui, N Takamune, D Kitamura, H Saruwatari, Y Takahashi, K Kondo
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
222018
Blind source separation based on independent low-rank matrix analysis with sparse regularization for time-series activity
Y Mitsui, D Kitamura, S Takamichi, N Ono, H Saruwatari
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2017
222017
Efficient initialization for nonnegative matrix factorization based on nonnegative independent component analysis
D Kitamura, N Ono
2016 IEEE International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC), 1-5, 2016
212016
Relaxation of rank-1 spatial constraint in overdetermined blind source separation
D Kitamura, N Ono, H Sawada, H Kameoka, H Saruwatari
2015 23rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1261-1265, 2015
202015
Independent low-rank matrix analysis based on time-variant sub-Gaussian source model for determined blind source separation
S Mogami, N Takamune, D Kitamura, H Saruwatari, Y Takahashi, ...
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 28, 503-518, 2019
182019
Phase reconstruction from amplitude spectrograms based on directional-statistics deep neural networks
S Takamichi, Y Saito, N Takamune, D Kitamura, H Saruwatari
Signal Processing 169, 107368, 2020
142020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20