Παρακολούθηση
Ioannis Mavridis
Ioannis Mavridis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Flexible team-based access control using contexts
CK Georgiadis, I Mavridis, G Pangalos, RK Thomas
Proceedings of the sixth ACM symposium on Access control models and …, 2001
3982001
Access Control Issues in Utilizing Fog Computing for Transport Infrastructure
S Salonikias, I Mavridis, D Gritzalis
852015
A conceptual framework for metadata quality assessment
T Margaritopoulos, M Margaritopoulos, I Mavridis, A Manitsaris
Proceedings of the 2008 International Conference on Dublin Core and Metadata …, 2008
682008
Security policy verification for multi-domains in cloud systems
A Gouglidis, I Mavridis, VC Hu
International Journal of Information Security 13, 97-111, 2014
642014
D4I-Digital Forensics Framework for Investigating Cyber Attacks in Industrie 4.0
A Dimitriadis, B Kulvatunyou, N Ivezic, I Mavridis
60*2019
Building virtual reality environments for distance education on the web: A case study in medical education
K Dimitropoulos, A Manitsaris, I Mavridis
International Journal of Social Sciences 2 (1), 62-70, 2008
522008
domRBAC: An access control model for modern collaborative systems
A Gouglidis, I Mavridis
computers & security 31 (4), 540-556, 2012
482012
The promotion of eating behaviour change through digital interventions
Y Chen, FJA Perez-Cueto, A Giboreau, I Mavridis, H Hartwell
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (20), 7488, 2020
422020
What are we eating? Consumer information requirement within a workplace canteen
S Price, G Viglia, H Hartwell, A Hemingway, C Chapleo, K Appleton, ...
Food quality and preference 53, 39-46, 2016
422016
Quantifying and measuring metadata completeness
M Margaritopoulos, T Margaritopoulos, I Mavridis, A Manitsaris
Journal of the American Society for Information Science and Technology 63 (4 …, 2012
412012
Access control based on attribute certificates for medical intranet applications
I Mavridis, C Georgiadis, G Pangalos, M Khair
Journal of medical Internet research 3 (1), e828, 2001
412001
Conceptual analysis of cyber security education based on live competitions
M Katsantonis, P Fouliras, I Mavridis
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 771-779, 2017
382017
Utilizing document classification for grooming attack recognition
D Michalopoulos, I Mavridis
2011 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 864-869, 2011
382011
Access control in the industrial internet of things
S Salonikias, A Gouglidis, I Mavridis, D Gritzalis
Security and privacy trends in the industrial internet of things, 95-114, 2019
362019
eMEDAC: Role-based access control supporting discretionary and mandatory features
I Mavridis, G Pangalos, M Khair
Thirteenth Annual IFIP Working Group 11.3 Conference on Database Security, 55, 1999
341999
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
Γ Πάγκαλος, Ι Μαυρίδης
εκδόσεις Ανικούλα, 2002
322002
Conceptual framework for developing cyber security serious games
NM Katsantonis, I Kotini, P Fouliras, I Mavridis
2019 IEEE global engineering education conference (EDUCON), 872-881, 2019
312019
Towards an automated recognition system for chat-based social engineering attacks in enterprise environments
N Tsinganos, G Sakellariou, P Fouliras, I Mavridis
Proceedings of the 13th International Conference on Availability …, 2018
292018
Security issues in a mobile computing paradigm
I Mavridis, G Pangalos
Communications and Multimedia Security: Volume 3, 61-76, 1997
291997
GARS: Real-time system for identification, assessment and control of cyber grooming attacks
D Michalopoulos, I Mavridis, M Jankovic
Computers & security 42, 177-190, 2014
282014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20