Παρακολούθηση
Alex Hainen
Alex Hainen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ua.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Estimating Route Choice and Travel Time Reliability using Field Observations of Bluetooth Probe Vehicles
DM Bullock, AM Hainen, JS Wasson, SL Hubbard, SM Remias, ...
Transportation Research Board 90th Annual Meeting, 2011
117*2011
Performance measures for traffic signal systems: An outcome-oriented approach
CM Day, DM Bullock, H Li, SM Remias, AM Hainen, RS Freije, ...
1062014
Latent class analysis of factors that influence weekday and weekend single-vehicle crash severities
EK Adanu, A Hainen, S Jones
Accident Analysis & Prevention 113, 187-192, 2018
632018
Indiana traffic signal hi resolution data logger enumerations
JR Sturdevant, T Overman, E Raamot, R Deer, D Miller, DM Bullock, ...
60*2012
Pedestrian injury severity in motor vehicle crashes: an integrated spatio-temporal modeling approach
J Liu, A Hainen, X Li, Q Nie, S Nambisan
Accident Analysis & Prevention 132, 105272, 2019
592019
Performance characterization of arterial traffic flow with probe vehicle data
SM Remias, AM Hainen, CM Day, TM Brennan Jr, H Li, ...
Transportation research record 2380 (1), 10-21, 2013
512013
Performance measures for adaptive signal control: Case study of system-in-the-loop simulation
CM Day, JM Ernst, TM Brennan Jr, CS Chou, AM Hainen, SM Remias, ...
Transportation research record 2311 (1), 1-15, 2012
442012
Evaluation of spatial and temporal speed limit compliance in highway work zones
JS Wasson, GW Boruff, AM Hainen, SM Remias, EA Hulme, ...
Transportation research record 2258 (1), 1-15, 2011
392011
Graphical performance measures for practitioners to triage split failure trouble calls
RS Freije, AM Hainen, AL Stevens, H Li, WB Smith, H Summers, CM Day, ...
Transportation Research Record 2439 (1), 27-40, 2014
372014
Reliability, Flexibility, and Environmental Impact of Alternative Objective Functions for Arterial Offset Optimization
CM Day, TM Brennan, AM Hainen, SM Remias, H Premachandra, ...
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2011
362011
A hazard-based analysis of airport security transit times
AM Hainen, SM Remias, DM Bullock, FL Mannering
Journal of Air Transport Management 32, 32-38, 2013
352013
Comparative study of simulated annealing, tabu search, and the genetic algorithm for calibration of the microsimulation model
AD Lidbe, AM Hainen, SL Jones
Simulation 93 (1), 21-33, 2017
342017
Roadway system assessment using Bluetooth-based automatic vehicle identification travel time data
CM Day, TM Brennan, AM Hainen, SM Remias, DM Bullock
312012
High-Resolution Controller Data Performance Measures for Optimizing Diverging Diamond Interchanges and Outcome Assessment with Drone Video
AM Hainen, AL Stevens, CM Day, H Li, J Mackey, M Luker, M Taylor, ...
Transportation Research Record, 2015
262015
Reliability, flexibility, and environmental impact of alternative arterial offset optimization objective functions
CM Day, TM Brennan Jr, AM Hainen, SM Remias, H Premachandra, ...
Transportation Research Record, 2011
162011
Longitudinal performance measures for assessing agencywide signal management objectives
H Li, AM Hainen, CM Day, G Grimmer, JR Sturdevant, DM Bullock
Transportation research record 2355 (1), 20-30, 2013
152013
Quantifying benefits of traffic signal retiming
CM Day, TM Brennan Jr, H Premachandra, AM Hainen, SM Remias, ...
Joint Transportation Research Program, 2010
142010
Roundabout critical headway measurement based on high-resolution event-based data from wireless magnetometers
AM Hainen, EM Rivera-Hernandez, CM Day, MT McBride, G Grimmer, ...
Transportation research record 2389 (1), 51-64, 2013
122013
Probe vehicle re-identification data accuracy evaluation
SM Remias, AM Hainen, SR Mitkey, DM Bullock
International Municipal Signal Association Journal 50 (4), 48-59, 2012
122012
Probe vehicle data for characterizing road conditions associated with inclement weather to improve road maintenance decisions
AM Hainen, SM Remias, TM Brennan, CM Day, DM Bullock
2012 IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 730-735, 2012
122012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20