Παρακολούθηση
Dragos Rotaru
Dragos Rotaru
Zama
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα zama.ai - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overdrive: making SPDZ great again
M Keller, V Pastro, D Rotaru
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2018
3382018
Feistel structures for MPC, and more
MR Albrecht, L Grassi, L Perrin, S Ramacher, C Rechberger, D Rotaru, ...
Computer Security–ESORICS 2019: 24th European Symposium on Research in …, 2019
1232019
MPC-Friendly Symmetric Key Primitives
L Grassi, C Rechberger, D Rotaru, P Scholl, NP Smart
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
1152016
MArBled Circuits: Mixing Arithmetic and Boolean Circuits with Active Security
D Rotaru, T Wood
1082019
SCALE-MAMBA v1. 14: Documentation, 2021
A Aly, K Cong, D Cozzo, M Keller, E Orsini, D Rotaru, O Scherer, P Scholl, ...
URL: https://homes. esat. kuleuven. be/~ nsmart/SCALE/Documentation. pdf, 0
103*
On a generalization of substitution-permutation networks: The HADES design strategy
L Grassi, R Lüftenegger, C Rechberger, D Rotaru, M Schofnegger
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2020: 39th Annual International Conference …, 2020
982020
EPIC: efficient private image classification (or: learning from the masters)
E Makri, D Rotaru, NP Smart, F Vercauteren
Cryptographers’ Track at the RSA Conference, 473-492, 2019
82*2019
Maliciously Secure Matrix Multiplication with Applications to Private Deep Learning
H Chen, M Kim, I Razenshteyn, D Rotaru, Y Song, S Wagh
572020
Zaphod: Efficiently Combining LSSS and Garbled Circuits in SCALE
A Aly, E Orsini, D Rotaru, NP Smart, T Wood
Proceedings of the 7th ACM Workshop on Encrypted Computing & Applied …, 2019
512019
Faster Secure Multi-Party Computation of AES and DES Using Lookup Tables
M Keller, E Orsini, D Rotaru, P Scholl, E Soria-Vazquez, S Vivek
Applied Cryptography and Network Security: 15th International Conference …, 2017
502017
Rabbit: Efficient Comparison for Secure Multi-Party Computation
E Makri, D Rotaru, F Vercauteren, S Wagh
492021
Actively Secure Setup for SPDZ
D Rotaru, NP Smart, T Tanguy, F Vercauteren, T Wood
422019
Reducing communication channels in MPC
M Keller, D Rotaru, NP Smart, T Wood
International Conference on Security and Cryptography for Networks, 181-199, 2018
262018
Modes of Operation Suitable for Computing on Encrypted Data
D Rotaru, NP Smart, M Stam
IACR Transactions on Symmetric Cryptology 2017 (3), 294-324, 2017
262017
Noah's Ark: Efficient Threshold-FHE Using Noise Flooding
M Dahl, D Demmler, S El Kazdadi, A Meyre, JB Orfila, D Rotaru, NP Smart, ...
Proceedings of the 11th Workshop on Encrypted Computing & Applied …, 2023
102023
The return of Eratosthenes: Secure Generation of RSA Moduli using Distributed Sieving
CD de Saint Guilhem, E Makri, D Rotaru, T Tanguy
10*2021
HERMES: Scalable, Secure, and Privacy-Enhancing Vehicular Sharing-Access System
I Symeonidis, D Rotaru, MA Mustafa, B Mennink, B Preneel, ...
IEEE Internet of Things Journal 9 (1), 129-151, 2021
72021
Optimizing secure multiparty computation protocols for dishonest majority
DA Rotaru
University of Bristol, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18