Παρακολούθηση
Hannes Palang
Hannes Palang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tlu.ee
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Culture in, for and as sustainable development: Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability
J Dessein, K Soini, G Fairclough, L Horlings, E Battaglini, I Birkeland, ...
University of Jyväskylä, 2015
4662015
The forgotten rural landscapes of Central and Eastern Europe
H Palang, A Printsmann, EK Gyuro, M Urbanc, E Skowronek, W Woloszyn
Landscape Ecology 21, 347-357, 2006
2102006
Landscape Interfaces: Cultural Heritage in Changing Landscapes
G Fry, H Palang
Kluwer, 2003
198*2003
Exploring ecosystem-change and society through a landscape lens: recent progress in European landscape research
T Plieninger, T Kizos, C Bieling, L Le Dû-Blayo, MA Budniok, M Bürgi, ...
Ecology and Society 20 (2), 2015
1902015
Landscape diversity changes in Estonia
H Palang, Ü Mander, A Luud
Landscape and Urban Planning 41 (3), 163-169, 1998
1411998
Rural landscapes: past processes and future strategies
H Palang, S Helmfrid, M Antrop, H Alumäe
Landscape and urban planning 70 (1-2), 3-8, 2005
1352005
The dimensions of place meanings
M Saar, H Palang
Living Rev. Landscape Res. 3, 2009
1342009
Holistic aspects in landscape development: a scenario approach
H Palang, H Alumäe, Ü Mander
Landscape and Urban Planning 50 (1), 85-94, 2000
1322000
Processes and driving forces in changing cultural landscapes across Europe
M Bürgi, C Bieling, K von Hackwitz, T Kizos, J Lieskovský, MG Martín, ...
Landscape Ecology 32, 2097-2112, 2017
1152017
Changes of landscape structure in Estonia during the Soviet period
Ü Mander, H Palang
GeoJournal 33, 45-54, 1994
1101994
Global trends in nature’s contributions to people
KA Brauman, LA Garibaldi, S Polasky, Y Aumeeruddy-Thomas, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (51), 32799-32805, 2020
1022020
Digging in the past: New conceptual models in landscape history and their relevance in peri-urban landscapes
H Palang, T Spek, M Stenseke
Landscape and urban planning 100 (4), 344-346, 2011
912011
Landscapes in change—Opposing attitudes in Saaremaa, Estonia
E Kaur, H Palang, H Sooväli
Landscape and Urban Planning 67 (1-4), 109-120, 2004
872004
Holistic landscape ecology in action
H Palang, Ü Mander, Z Naveh
Landscape and Urban Planning 50 (1-3), 1-6, 2000
802000
Landscape and seasonality—Seasonal landscapes
H Palang, G Fry, JS Jauhiainen, M Jones, H Sooväli
Landscape Research 30 (2), 165-172, 2005
592005
Development of European landscapes
Ü Mander, H Palang, M Ihse
Landscape and Urban Planning 67 (1-4), 1-8, 2004
582004
Prospects for nature and landscape protection in Estonia
K Sepp, H Palang, Ü Mander, A Kaasik
Landscape and Urban Planning 46 (1), 161-167, 1999
561999
Comprehension of rapidly transforming landscapes of Central and Eastern Europe in the 20th century
M Urbanc, A Printsmann, H Palang, E Skowronek, W Woloszyn, ÉK Gyuró
Acta geographica Slovenica 44 (2), 101-131, 2004
552004
European rural landscapes
H Palang
Springer Science & Business Media, 2004
552004
Cultural and historical values in landscape planning: locals’ perception
H Alumäe, A Printsmann, H Palang
Landscape interfaces: Cultural heritage in changing landscapes, 125-145, 2003
512003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20