Παρακολούθηση
George Kehayias
George Kehayias
Associate Professor of Aquatic Ecosystems, Patras University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cultural landscapes and attributes of “culturalness” in protected areas: An exploratory assessment in Greece
V Vlami, IP Kokkoris, S Zogaris, C Cartalis, G Kehayias, P Dimopoulos
Science of the total environment 595, 229-243, 2017
922017
Lipid production by the filamentous cyanobacterium Limnothrix sp. growing in synthetic wastewater in suspended- and attached-growth photobioreactor systems
CN Economou, N Marinakis, M Moustaka-Gouni, G Kehayias, G Aggelis, ...
Annals of microbiology 65, 1941-1948, 2015
502015
The diets of the chaetognaths Sagitta enflata, S. serratodentata atlantica and S. bipunctata at different seasons in Eastern Mediterranean coastal waters
G Kehayias, J Lykakis, N Fragopoulu
ICES Journal of Marine Science 53 (5), 837-846, 1996
471996
Determination of Bioaccumulation of Heavy Metals and Selenium in Tissues of Brown Trout Salmo trutta macrostigma (Duméril, 1858) from Munzur Stream, Tunceli …
E Can, M Yabanli, G Kehayias, Ö Aksu, M Kocabaş, V Demir, M Kayim, ...
Bulletin of environmental contamination and toxicology 89, 1186-1189, 2012
352012
Quantitative aspects of feeding of chaetognaths in the eastern Mediterranean pelagic waters
G Kehayias
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 83 (3 …, 2003
352003
Feeding and predation impact of chaetognaths in the north Aegean Sea (Strymonikos and Ierissos Gulfs)
G Kehayias, E Michaloudi, E Koutrakis
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 85 (6 …, 2005
332005
Vertical community structure and ontogenetic distribution of chaetognaths in upper pelagic waters of the Eastern Mediterranean
G Kehayias, N Fragopoulu, J Lykakis
Marine Biology 119, 647-653, 1994
331994
Feeding strategies of Atherina boyeri (Risso 1810) in a freshwater ecosystem
E Doulka, G Kehayias, E Chalkia, ID Leonardos
Journal of Applied ichthyology 29 (1), 200-207, 2013
322013
A photovoltaic-battery-LED lamp raft design for purse seine fishery: Application in a large Mediterranean lake
G Kehayias, D Bouliopoulos, N Chiotis, P Koutra
Fisheries Research 177, 18-23, 2016
312016
A “DPSIR” model for Mediterranean temporary ponds: European, national and local scale comparisons
I Zacharias, A Parasidoy, E Bergmeier, G Kehayias, E Dimitriou, ...
Annales de Limnologie-International Journal of Limnology 44 (4), 253-266, 2008
312008
Seasonal vertical distribution and diel migration of zooplankton in a temperate stratified lake
E Doulka, G Kehayias
Biologia 66, 308-319, 2011
282011
Geomorphology modification and its impact to anoxic lagoons
A Gianni, G Kehayias, I Zacharias
Ecological Engineering 37 (11), 1869-1877, 2011
242011
Spatial and temporal distribution of zooplankton in Lake Trichonis (Greece)
E Doulka, G Kehayias
Journal of Natural History 42 (5-8), 575-595, 2008
242008
Nanocomposite film development based on chitosan/polyvinyl alcohol using ZnO@ montmorillonite and ZnO@ halloysite hybrid nanostructures for active food packaging applications
AE Giannakas, CE Salmas, D Moschovas, M Baikousi, E Kollia, V Tsigkou, ...
Nanomaterials 12 (11), 1843, 2022
232022
A field method for landscape conservation surveying: The landscape assessment protocol (LAP)
V Vlami, S Zogaris, H Djuma, IP Kokkoris, G Kehayias, P Dimopoulos
Sustainability 11 (7), 2019, 2019
232019
Monitoring and modeling of metal concentration distributions in anoxic basins: Aitoliko Lagoon, Greece
A Gianni, M Zamparas, IT Papadas, G Kehayias, Y Deligiannakis, ...
Aquatic geochemistry 19, 77-95, 2013
212013
Offshore wind farms development in relation to environmental protected areas
I Spiropoulou, D Karamanis, G Kehayias
Sustainable Cities and Society 14, 305-312, 2015
202015
Zooplankton dynamics in the upstream part of Stratos reservoir (Greece)
G Kehayias, E Chalkia, S Chalkia, G Nistikakis, I Zacharias, A Zotos
Biologia 63, 699-710, 2008
202008
Abundance, vertical distribution and feeding of chaetognaths in the upper 50 m layer of the eastern Aegean Sea
G Kehayias, E Ntakou
Journal of Natural History 42 (5-8), 633-648, 2008
202008
Zooplankton dynamics in a gypsum karst lake and interrelation with the abiotic environment
E Chalkia, I Zacharias, AA Thomatou, G Kehayias
Biologia 67, 151-163, 2012
192012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20