Παρακολούθηση
Kang Xin
Kang Xin
Institute for Infocomm Research, A*STAR, Singapore
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα i2r.a-star.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal power allocation for fading channels in cognitive radio networks: Ergodic capacity and outage capacity
X Kang, YC Liang, A Nallanathan, HK Garg, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 8 (2), 940-950, 2009
7072009
Price-based resource allocation for spectrum-sharing femtocell networks: A stackelberg game approach
X Kang, R Zhang, M Motani
IEEE Journal on Selected areas in Communications 30 (3), 538-549, 2012
5772012
Sensing-based spectrum sharing in cognitive radio networks
X Kang, YC Liang, HK Garg, L Zhang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 58 (8), 4649-4654, 2009
3792009
Full-duplex wireless-powered communication network with energy causality
X Kang, CK Ho, S Sun
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (10), 5539-5551, 2015
2832015
Optimal power allocation strategies for fading cognitive radio channels with primary user outage constraint
X Kang, R Zhang, YC Liang, HK Garg
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 29 (2), 374-383, 2011
2512011
Optimal power allocation for OFDM-based cognitive radio with new primary transmission protection criteria
X Kang, HK Garg, YC Liang, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 9 (6), 2066-2075, 2010
1992010
Riding on the primary: A new spectrum sharing paradigm for wireless-powered IoT devices
X Kang, YC Liang, J Yang
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (9), 6335-6347, 2018
1672018
Resource allocation for wireless-powered IoT networks with short packet communication
J Chen, L Zhang, YC Liang, X Kang, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (2), 1447-1461, 2019
1322019
Distributed power control for spectrum-sharing femtocell networks using stackelberg game
X Kang, YC Liang, HK Garg
2011 IEEE international Conference on Communications (ICC), 1-5, 2011
1092011
Random access analysis for massive IoT networks under a new spatio-temporal model: A stochastic geometry approach
N Jiang, Y Deng, X Kang, A Nallanathan
IEEE Transactions on Communications 66 (11), 5788-5803, 2018
982018
Mobile data offloading through a third-party WiFi access point: An operator's perspective
X Kang, YK Chia, S Sun, HF Chong
IEEE transactions on wireless communications 13 (10), 5340-5351, 2014
982014
Analyzing random access collisions in massive IoT networks
N Jiang, Y Deng, A Nallanathan, X Kang, TQS Quek
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (10), 6853-6870, 2018
942018
Optimal power allocation for fading channels in cognitive radio networks under transmit and interference power constraints
X Kang, YC Liang, A Nallanathan
2008 IEEE International Conference on Communications, 3568-3572, 2008
882008
Incentive Mechanism Design for Heterogenous Peer-to-Peer Networks: A Stackelberg Game Approach
X Kang, Y Wu
IEEE Transactions on Mobile Computing, 2014
822014
Optimization for full-duplex rotary-wing UAV-enabled wireless-powered IoT networks
HT Ye, X Kang, J Joung, YC Liang
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (7), 5057-5072, 2020
782020
Optimal power allocation for cognitive radio under primary user's outage loss constraint
X Kang, R Zhang, YC Liang, HK Garg
2009 IEEE International Conference on Communications, 1-5, 2009
652009
Optimal power allocation for fading channels in cognitive radio networks: delay-limited capacity and outage capacity
X Kang, YC Liang, A Nallanathan
VTC Spring 2008-IEEE Vehicular Technology Conference, 1544-1548, 2008
562008
Cost minimization for fading channels with energy harvesting and conventional energy
X Kang, YK Chia, CK Ho, S Sun
IEEE Transactions on Wireless Communications 13 (8), 4586-4598, 2014
492014
Optimal time allocation for dynamic-TDMA-based wireless powered communication networks
X Kang, CK Ho, S Sun
2014 IEEE Global Communications Conference, 3157-3161, 2014
392014
Protecting primary users in cognitive radio networks: peak or average interference power constraint?
R Zhang, X Kang, YC Liang
2009 IEEE International Conference on Communications, 1-5, 2009
382009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20