Παρακολούθηση
Vincent Esposito
Vincent Esposito
SLAC National Accelerator Laboratory
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The ultrafast Einstein–de Haas effect
C Dornes, Y Acremann, M Savoini, M Kubli, MJ Neugebauer, E Abreu, ...
Nature 565 (7738), 209-212, 2019
2092019
A compact and cost-effective hard X-ray free-electron laser driven by a high-brightness and low-energy electron beam
E Prat, R Abela, M Aiba, A Alarcon, J Alex, Y Arbelo, C Arrell, V Arsov, ...
Nature Photonics 14 (12), 748-754, 2020
1972020
Ultrafast Formation of a Charge Density Wave State in : Observation at Nanometer Scales Using Time-Resolved X-Ray Diffraction
C Laulhé, T Huber, G Lantz, A Ferrer, SO Mariager, S Grübel, J Rittmann, ...
Physical review letters 118 (24), 247401, 2017
752017
Nonequilibrium charge-density-wave order beyond the thermal limit
J Maklar, YW Windsor, CW Nicholson, M Puppin, P Walmsley, V Esposito, ...
Nature communications 12 (1), 2499, 2021
482021
Strain wave pathway to semiconductor-to-metal transition revealed by time-resolved X-ray powder diffraction
C Mariette, M Lorenc, H Cailleau, E Collet, L Guérin, A Volte, E Trzop, ...
Nature communications 12 (1), 1239, 2021
462021
Nonlinear electron-phonon coupling in doped manganites
V Esposito, M Fechner, R Mankowsky, H Lemke, M Chollet, JM Glownia, ...
Physical review letters 118 (24), 247601, 2017
422017
Ultrafast Relaxation Dynamics of the Antiferrodistortive Phase in Ca Doped
M Porer, M Fechner, EM Bothschafter, L Rettig, M Savoini, V Esposito, ...
Physical review letters 121 (5), 055701, 2018
322018
Towards X-ray transient grating spectroscopy
C Svetina, R Mankowsky, G Knopp, F Koch, G Seniutinas, B Rösner, ...
Optics letters 44 (3), 574-577, 2019
292019
Relationship between crystal structure and multiferroic orders in orthorhombic perovskite manganites
NS Fedorova, YW Windsor, C Findler, M Ramakrishnan, A Bortis, L Rettig, ...
Physical Review Materials 2 (10), 104414, 2018
262018
Experimental station Bernina at SwissFEL: condensed matter physics on femtosecond time scales investigated by X-ray diffraction and spectroscopic methods
G Ingold, R Abela, C Arrell, P Beaud, P Böhler, M Cammarata, Y Deng, ...
Journal of synchrotron radiation 26 (3), 874-886, 2019
252019
Ultrafast transient increase of oxygen octahedral rotations in a perovskite
M Porer, M Fechner, M Kubli, MJ Neugebauer, S Parchenko, V Esposito, ...
Physical Review Research 1 (1), 012005, 2019
222019
Domain-size effects on the dynamics of a charge density wave in
G Lantz, C Laulhé, S Ravy, M Kubli, M Savoini, K Tasca, E Abreu, ...
Physical Review B 96 (22), 224101, 2017
222017
Photoinduced transitions in magnetoresistive manganites: A comprehensive view
V Esposito, L Rettig, E Abreu, EM Bothschafter, G Ingold, M Kawasaki, ...
Physical Review B 97 (1), 014312, 2018
202018
Structural involvement in the melting of the charge density wave in
M Burian, M Porer, JRL Mardegan, V Esposito, S Parchenko, B Burganov, ...
Physical review research 3 (1), 013128, 2021
182021
Optical control of vibrational coherence triggered by an ultrafast phase transition
MJ Neugebauer, T Huber, M Savoini, E Abreu, V Esposito, M Kubli, ...
Physical Review B 99 (22), 220302, 2019
182019
Dynamics of the photoinduced insulator-to-metal transition in a nickelate film
V Esposito, L Rettig, EM Bothschafter, Y Deng, C Dornes, L Huber, ...
Structural Dynamics 5 (6), 2018
172018
Skyrmion fluctuations at a first-order phase transition boundary
V Esposito, XY Zheng, MH Seaberg, SA Montoya, B Holladay, AH Reid, ...
Applied Physics Letters 116 (18), 2020
152020
Spontaneous fluctuations in a magnetic Fe/Gd skyrmion lattice
MH Seaberg, B Holladay, SA Montoya, XY Zheng, JCT Lee, AH Reid, ...
Physical Review Research 3 (3), 033249, 2021
122021
Time‐Resolved X‐Ray Powder Diffraction Study of Photoinduced Phase Transitions in Ti3O5 Nanoparticles
KR Tasca, V Esposito, G Lantz, P Beaud, M Kubli, M Savoini, C Giles, ...
ChemPhysChem 18 (10), 1385-1392, 2017
102017
Correlations between electronic order and structural distortions and their ultrafast dynamics in the single-layer manganite
M Porer, L Rettig, EM Bothschafter, V Esposito, RB Versteeg, ...
Physical Review B 101 (7), 075119, 2020
92020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20