Παρακολούθηση
Anjan Barman
Anjan Barman
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bose.res.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The 2021 magnonics roadmap
A Barman, G Gubbiotti, S Ladak, AO Adeyeye, M Krawczyk, J Gräfe, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 33 (41), 413001, 2021
2072021
Ultrafast magnetization dynamics in high perpendicular anisotropy multilayers
A Barman, S Wang, O Hellwig, A Berger, EE Fullerton, H Schmidt
Journal of applied physics 101 (9), 09D102, 2007
1742007
Tunable magnonic frequency and damping in [Co/Pd] 8 multilayers with variable Co layer thickness
S Pal, B Rana, O Hellwig, T Thomson, A Barman
Applied Physics Letters 98 (8), 082501, 2011
1512011
Dynamics of coupled vortices in a pair of ferromagnetic disks
S Sugimoto, Y Fukuma, S Kasai, T Kimura, A Barman, YC Otani
Physical review letters 106 (19), 197203, 2011
1432011
Structural, optical and magnetic properties of sol–gel derived ZnO: Co diluted magnetic semiconductor nanocrystals: an EXAFS study
S Kumar, S Basu, B Rana, A Barman, S Chatterjee, SN Jha, ...
Journal of Materials Chemistry C 2 (3), 481-495, 2014
1222014
Numerical calculation of spin wave dispersions in magnetic nanostructures
D Kumar, O Dmytriiev, S Ponraj, A Barman
Journal of Physics D: Applied Physics 45 (1), 015001, 2011
1222011
Picosecond magnetization dynamics in nanomagnets: Crossover to nonuniform precession
VV Kruglyak, A Barman, RJ Hicken, JR Childress, JA Katine
Physical Review B 71 (22), 220409, 2005
1142005
Magneto-optical observation of picosecond dynamics of single nanomagnets
A Barman, S Wang, JD Maas, AR Hawkins, S Kwon, A Liddle, J Bokor, ...
Nano letters 6 (12), 2939-2944, 2006
1102006
Grape extract assisted green synthesis of reduced graphene oxide for water treatment application
RK Upadhyay, N Soin, G Bhattacharya, S Saha, A Barman, SS Roy
Materials Letters 160, 355-358, 2015
1032015
Thickness dependence of spin torque ferromagnetic resonance in Co75Fe25/Pt bilayer films
A Ganguly, K Kondou, H Sukegawa, S Mitani, S Kasai, Y Niimi, Y Otani, ...
Applied Physics Letters 104 (7), 072405, 2014
992014
Hopping transport in HCl doped conducting polyaniline
M Gosh, A Barman, AK Meikap, SK De, S Chatterjee
Physics Letters A 260 (1-2), 138-148, 1999
981999
Proposal for a standard micromagnetic problem: Spin wave dispersion in a magnonic waveguide
G Venkat, D Kumar, M Franchin, O Dmytriiev, M Mruczkiewicz, H Fangohr, ...
IEEE Transactions on Magnetics 49 (1), 524-529, 2012
922012
Magnetic nanoparticles: a subject for both fundamental research and applications
S Bedanta, A Barman, W Kleemann, O Petracic, T Seki
Journal of nanomaterials 2013, 169-169, 2013
852013
Tunable Magnonic Spectra in Two‐Dimensional Magnonic Crystals with Variable Lattice Symmetry
S Saha, R Mandal, S Barman, D Kumar, B Rana, Y Fukuma, S Sugimoto, ...
Advanced Functional Materials 23, 2378, 2013
852013
Imaging the dephasing of spin wave modes in a square thin film magnetic element
A Barman, VV Kruglyak, RJ Hicken, JM Rowe, A Kundrotaite, J Scott, ...
Physical Review B 69 (17), 174426, 2004
852004
Spin dynamics and damping in ferromagnetic thin films and nanostructures
A Barman, J Sinha
Springer International Publishing, 2018
842018
Evolution of damping in ferromagnetic/nonmagnetic thin film bilayers as a function of nonmagnetic layer thickness
S Azzawi, A Ganguly, M Tokaç, RM Rowan-Robinson, J Sinha, ...
Physical Review B 93 (5), 054402, 2016
822016
Direct observation of interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction from asymmetric spin-wave propagation in W/CoFeB/SiO2 heterostructures down to sub-nanometer CoFeB thickness
AK Chaurasiya, C Banerjee, S Pan, S Sahoo, S Choudhury, J Sinha, ...
Scientific reports 6 (1), 1-8, 2016
792016
Advances in magnetics roadmap on spin-wave computing
AV Chumak, P Kabos, M Wu, C Abert, C Adelmann, AO Adeyeye, ...
IEEE Transactions on Magnetics 58 (6), 1-72, 2022
76*2022
Magnetic vortex based transistor operations
D Kumar, S Barman, A Barman
Scientific reports 4 (1), 1-8, 2014
742014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20