Παρακολούθηση
Komei Fukuda
Komei Fukuda
Professor of Mathematics, ETH Zurich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reverse search for enumeration
D Avis, K Fukuda
Discrete applied mathematics 65 (1-3), 21-46, 1996
9711996
A pivoting algorithm for convex hulls and vertex enumeration of arrangements and polyhedra
D Avis, K Fukuda
Proceedings of the seventh annual symposium on Computational geometry, 98-104, 1991
8421991
Double description method revisited
K Fukuda, A Prodon
Franco-Japanese and Franco-Chinese Conference on Combinatorics and Computer …, 1995
6261995
Exact volume computation for polytopes: a practical study
B Büeler, A Enge, K Fukuda
Polytopes—combinatorics and computation, 131-154, 2000
2712000
Primal-dual methods for vertex and facet enumeration (preliminary version)
D Bremner, K Fukuda, A Marzetta
Proceedings of the thirteenth annual symposium on Computational geometry, 49-56, 1997
2051997
From the zonotope construction to the Minkowski addition of convex polytopes
K Fukuda
Journal of Symbolic Computation 38 (4), 1261-1272, 2004
2002004
Frequently asked questions in polyhedral computation
K Fukuda
ETH, Zurich, Switzerland 85, 2004
1532004
Analysis of backtrack algorithms for listing all vertices and all faces of a convex polyhedron
K Fukuda, TM Liebling, F Margot
Computational Geometry 8 (1), 1-12, 1997
1231997
Convexity recognition of the union of polyhedra
A Bemporad, K Fukuda, FD Torrisi
Computational Geometry 18 (3), 141-154, 2001
1132001
Criss-cross methods: A fresh view on pivot algorithms
K Fukuda, T Terlaky
Mathematical programming 79 (1), 369-395, 1997
1101997
Finding all the perfect matchings in bipartite graphs
K Fukuda, T Matsui
Applied Mathematics Letters 7 (1), 15-18, 1994
1031994
Oriented matroid programming.
K Fukuda
981983
The parallel search bench ZRAM and its applications
A Brüngger, A Marzetta, K Fukuda, J Nievergelt
Annals of Operations Research 90, 45-63, 1999
921999
A polynomial case of unconstrained zero-one quadratic optimization
K Allemand, K Fukuda, TM Liebling, E Steiner
Mathematical Programming 91 (1), 49-52, 2001
902001
Ground states of a ternary fcc lattice model with nearest-and next-nearest-neighbor interactions
G Ceder, GD Garbulsky, D Avis, K Fukuda
Physical Review B 49 (1), 1, 1994
771994
Solving the fixed rank convex quadratic maximization in binary variables by a parallel zonotope construction algorithm
JA Ferrez, K Fukuda, TM Liebling
European Journal of Operational Research 166 (1), 35-50, 2005
752005
Antipodal graphs and oriented matroids
K Fukuda, K Handa
Discrete mathematics 111 (1-3), 245-256, 1993
711993
Computing gröbner fans
K Fukuda, A Jensen, R Thomas
Mathematics of computation 76 (260), 2189-2212, 2007
662007
Combinatorial face enumeration in convex polytopes
K Fukuda, V Rosta
Computational Geometry 4 (4), 191-198, 1994
631994
Finding all minimum‐cost perfect matchings in Bipartite graphs
K Fukuda, T Matsui
Networks 22 (5), 461-468, 1992
621992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20