Παρακολούθηση
Emmanouella Remoundaki
Emmanouella Remoundaki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα metal.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seasonal variability of the elemental composition of atmospheric aerosol particles over the northwestern Mediterranean
G Bergametti, AL Dutot, P Buat-Menard, R Losno, E Remoudaki
Tellus B: Chemical and Physical Meteorology 41 (3), 353-361, 1989
2971989
Source, transport and deposition of atmospheric phosphorus over the northwestern Mediterranean
G Bergametti, E Remoudaki, R Losno, E Steiner, B Chatenet, ...
Journal of atmospheric chemistry 14, 501-513, 1992
2231992
Present transport and deposition patterns of African dusts to the north-western Mediterranean
G Bergametti, L Gomes, E Remoudaki, M Desbois, D Martin, ...
Paleoclimatology and paleometeorology: Modern and past patterns of global …, 1989
1701989
Non-steady-state biological removal of atmospheric particles from Mediterranean surface waters
P Buat-Ménard, J Davies, E Remoudaki, JC Miquel, G Bergametti, ...
Nature 340 (6229), 131-134, 1989
1221989
A systematic study on equilibrium and kinetics of biosorptive accumulation. The case of Ag and Ni
M Tsezos, E Remoudaki, V Angelatou
International biodeterioration & biodegradation 35 (1-3), 129-153, 1995
1151995
A study of the effects of competing ions on the biosorption of metals
M Tsezos, E Remoudaki, V Angelatou
International Biodeterioration & Biodegradation 38 (1), 19-29, 1996
1101996
The mechanism of metals precipitation by biologically generated alkalinity in biofilm reactors
E Remoudaki, A Hatzikioseyian, P Kousi, M Tsezos
Water Research 37 (16), 3843-3854, 2003
912003
PM10 composition during an intense Saharan dust transport event over Athens (Greece)
E Remoundaki, A Bourliva, P Kokkalis, RE Mamouri, A Papayannis, ...
Science of the Total Environment 409 (20), 4361-4372, 2011
872011
Mass closure and source apportionment of PM2. 5 by Positive Matrix Factorization analysis in urban Mediterranean environment
E Mantas, E Remoundaki, I Halari, P Kassomenos, C Theodosi, ...
Atmospheric environment 94, 154-163, 2014
812014
Spatial distribution of source areas of PM2. 5 by Concentration Weighted Trajectory (CWT) model applied in PM2. 5 concentration and composition data
K Dimitriou, E Remoundaki, E Mantas, P Kassomenos
Atmospheric Environment 116, 138-145, 2015
782015
Mechanism of aluminum interference on uranium biosorption by Rhizopus arrhizus
M Tsezos, Z Georgousis, E Remoudaki
Biotechnology and Bioengineering 55 (1), 16-27, 1997
751997
Composition and mass closure of PM2. 5 in urban environment (Athens, Greece)
E Remoundaki, P Kassomenos, E Mantas, N Mihalopoulos, M Tsezos
Aerosol and Air Quality Research 13 (1), 72-82, 2013
742013
Biosorption-principles and applications for metal immobilization from waste-water streams
M Tsezos, E Remoundaki, A Hatzikioseyian
Proceedings of EU-Asia workshop on clean production and nanotechnologies, 23-33, 2006
682006
Influence of Saharan Dust Transport Events on PM2.5 Concentrations and Composition over Athens
E Remoundaki, A Papayannis, P Kassomenos, E Mantas, P Kokkalis, ...
Water, Air, & Soil Pollution 224, 1-14, 2013
562013
A systematic study of chromium solubility in the presence of organic matter: consequences for the treatment of chromium‐containing wastewater
E Remoundaki, A Hatzikioseyian, M Tsezos
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2007
562007
Metal precipitation in an ethanol-fed, fixed-bed sulphate-reducing bioreactor
P Kousi, E Remoundaki, A Hatzikioseyian, F Battaglia-Brunet, C Joulian, ...
Journal of hazardous materials 189 (3), 677-684, 2011
522011
Characterization, morphology and composition of biofilm and precipitates from a sulphate-reducing fixed-bed reactor
E Remoundaki, P Kousi, C Joulian, F Battaglia-Brunet, A Hatzikioseyian, ...
Journal of Hazardous Materials 153 (1-2), 514-524, 2008
492008
Biosorption sites of selected metals using electron microscopy
M Tsezos, E Remoudaki, V Angelatou
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology 118 (3), 481-487, 1997
481997
Optical-microphysical properties of Saharan dust aerosols and composition relationship using a multi-wavelength Raman lidar, in situ sensors and modelling: a case study analysis
A Papayannis, RE Mamouri, V Amiridis, E Remoundaki, G Tsaknakis, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 12 (9), 4011-4032, 2012
422012
Impact of atmospheric deposition on particulate iron flux and distribution in northwestern Mediterranean waters
CR Quétel, E Remoudaki, JE Davies, JC Miquel, SW Fowler, CE Lambert, ...
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 40 (5), 989-1002, 1993
421993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20