Παρακολούθηση
Dimitrios Karamitros
Dimitrios Karamitros
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.edu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Impact of Covid-19 in E-Commerce. Effects on Consumer Purchase Behavior
G Dionysiou, K Fouskas, D Karamitros
Strategic Innovative Marketing and Tourism in the COVID-19 Era: 9th ICSIMAT …, 2021
112021
A Study of Digital Customer Journey through Google Trends
D Karamitros, T Oikonomidis, K Fouskas
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–2