Παρακολούθηση
George Dikaios
George Dikaios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pspa.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Influencing the International Transport Regime Complex: The EU’s Climate Action in ICAO and IMO
G Dikaios, S Blavoukos
Politics and Governance 11 (2), 62-71, 2023
62023
Failing to build a network as policy entrepreneurs: Greek politicians negotiating with the EU during the first quarter of SYRIZA in government
G Dikaios, V Tsagkroni
Contemporary Politics 27 (5), 611-630, 2021
62021
International implementation of EU climate norms: The cases of the ICAO and the IMO
G Dikaios
UACES 50th Annual Conference, 2020
32020
Policy Framing Through Policy Branding: International Maritime Organization, Climate Change, and Twitter/X
G Dikaios
Media and Communication 12, 2024
12024
Normative without power: Internal and external EU climate diplomacy towards the IMO and the ICAO
G Dikaios
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Οικονομικών και …, 2022
12022
Ευρωεκλογές 2014: Ολοκληρωτική αλλαγή πολιτικού προσωπικού. Μια απόπειρα διερεύνησης των αιτίων, και πρόβλεψης τάσεων.
Κ Δικαίος, Γ Δικαίος
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 17 (67), 2016
12016
Policy Framing and Branding in Times of Constant Crisis
V Tsagkroni, G Dikaios
Media and Communication 12, 2024
2024
Performing Normative EU Climate Diplomacy: An Analytical Framework
G Dikaios
EU Climate Diplomacy Towards the IMO and ICAO, 71-110, 2024
2024
Introduction and Context
G Dikaios
EU Climate Diplomacy Towards the IMO and ICAO, 1-30, 2024
2024
Concluding Remarks: Navigating in Uncharted Seas and Skies—Normative (without) Power
G Dikaios
EU Climate Diplomacy Towards the IMO and ICAO, 197-210, 2024
2024
Shaping the Field: Normative Power Europe, the EU Climate Norm, and EU (Climate) Diplomacy
G Dikaios
EU Climate Diplomacy Towards the IMO and ICAO, 31-70, 2024
2024
Internal EU Climate Diplomacy: Opening the Black Box
G Dikaios
EU Climate Diplomacy Towards the IMO and ICAO, 111-156, 2024
2024
Performing Normative Climate Diplomacy at the International Level
G Dikaios
EU Climate Diplomacy Towards the IMO and ICAO, 157-196, 2024
2024
EU Climate Diplomacy towards the IMO and ICAO
G Dikaios
Springer Nature, 2024
2024
The Tangible Aspects of “Normative Power Europe”: Exporting EU Climate Regulation to the IMO
G Dikaios
2020
Reaffirming 'normative power Europe': Internal and external EU climate diplomacy towards the IMO
G Dikaios
Leiden University, 2019
2019
Η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στην επανασύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος
Γ Δικαίος
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 37, 139-169, 2018
2018
Οι Επιτροπές Συμμόρφωσης και η Συμβολή τους στην Εφαρμογή των Διεθνών Περιβαλλοντικών Συμφωνιών
Γ Δικαίος
Institute of European Integration and Policy (NKUA), 2016
2016
Ο Βρετανικός Νεο-Ευρωσκεπτικισμός στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Η Ρητορεία του Brexit και η Στρατηγική του Brexin
Φ Χατζησταύρου, Γ Δικαίος
ELIAMEP, 2015
2015
Media and Communication, 2024, Volume 12 Policy Framing and Branding in Times of Constant Crisis
D by Typografia, V Tsagkroni, G Dikaios
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20