Παρακολούθηση
Mehryar Mohri
Mehryar Mohri
Head, Learning Theory Team, Google Research; Professor, Courant Institute of Mathematical Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Foundations of machine learning
M Mohri, A Rostamizadeh, A Talwalkar
MIT press, 2018
43012018
Advances and open problems in federated learning
P Kairouz, HB McMahan, B Avent, A Bellet, M Bennis, AN Bhagoji, ...
Foundations and Trends® in Machine Learning 14 (1–2), 1-210, 2021
20942021
Finite-state transducers in language and speech processing
M Mohri
Computational linguistics 23 (2), 269-311, 1997
13171997
Weighted finite-state transducers in speech recognition
M Mohri, F Pereira, M Riley
Computer Speech & Language 16 (1), 69-88, 2002
12952002
OpenFst: A general and efficient weighted finite-state transducer library
C Allauzen, M Riley, J Schalkwyk, W Skut, M Mohri
International Conference on Implementation and Application of Automata, 11-23, 2007
7702007
AUC optimization vs. error rate minimization
C Cortes, M Mohri
Advances in neural information processing systems 16, 2003
7222003
Multi-armed bandit algorithms and empirical evaluation
J Vermorel, M Mohri
European conference on machine learning, 437-448, 2005
6642005
Domain adaptation: Learning bounds and algorithms
Y Mansour, M Mohri, A Rostamizadeh
arXiv preprint arXiv:0902.3430, 2009
6022009
Scaffold: Stochastic controlled averaging for federated learning
SP Karimireddy, S Kale, M Mohri, S Reddi, S Stich, AT Suresh
International Conference on Machine Learning, 5132-5143, 2020
5362020
Domain adaptation with multiple sources
Y Mansour, M Mohri, A Rostamizadeh
Advances in neural information processing systems 21, 2008
4672008
Agnostic federated learning
M Mohri, G Sivek, AT Suresh
International Conference on Machine Learning, 4615-4625, 2019
4382019
Algorithms for learning kernels based on centered alignment
C Cortes, M Mohri, A Rostamizadeh
The Journal of Machine Learning Research 13, 795-828, 2012
4272012
Sampling methods for the Nyström method
S Kumar, M Mohri, A Talwalkar
The Journal of Machine Learning Research 13 (1), 981-1006, 2012
3922012
Speech recognition with weighted finite-state transducers
M Mohri, F Pereira, M Riley
Springer Handbook of Speech Processing, 559-584, 2008
3902008
Semiring frameworks and algorithms for shortest-distance problems
M Mohri
Journal of Automata, Languages and Combinatorics 7 (3), 321-350, 2002
3862002
L2 regularization for learning kernels
C Cortes, M Mohri, A Rostamizadeh
arXiv preprint arXiv:1205.2653, 2012
3572012
Learning non-linear combinations of kernels
C Cortes, M Mohri, A Rostamizadeh
Advances in neural information processing systems 22, 2009
3492009
Sample selection bias correction theory
C Cortes, M Mohri, M Riley, A Rostamizadeh
International conference on algorithmic learning theory, 38-53, 2008
3322008
Efficient large-scale distributed training of conditional maximum entropy models
R Mcdonald, M Mohri, N Silberman, D Walker, G Mann
Advances in neural information processing systems 22, 2009
3082009
Large Scale SVD and Manifold Learning
A Talwalkar, S Kumar, M Morhri, HA Rowley
300*2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20