Παρακολούθηση
Christian Raack
Christian Raack
Consultant at atesio GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα atesio.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Saving energy in IP-over-WDM networks by switching off line cards in low-demand scenarios
F Idzikowski, S Orlowski, C Raack, H Woesner, A Wolisz
2010 14th Conference on Optical Network Design and Modeling (ONDM), 1-6, 2010
1722010
On cut‐based inequalities for capacitated network design polyhedra
C Raack, AMCA Koster, S Orlowski, R Wessäly
Networks 57 (2), 141-156, 2011
1222011
DISCUS: An end-to-end solution for ubiquitous broadband optical access
M Ruffini, L Wosinska, M Achouche, J Chen, N Doran, F Farjady, ...
IEEE communications magazine 52 (2), S24-S32, 2014
1152014
Robust network design: Formulations, valid inequalities, and computations
AMCA Koster, M Kutschka, C Raack
Networks 61 (2), 128-149, 2013
1042013
Dynamic routing at different layers in IP-over-WDM networks—Maximizing energy savings
F Idzikowski, S Orlowski, C Raack, H Woesner, A Wolisz
Optical Switching and Networking 8 (3), 181-200, 2011
892011
Affine recourse for the robust network design problem: between static and dynamic routing
M Poss, C Raack
Networks 61 (2), 180-198, 2013
872013
Two-layer network design by branch-and-cut featuring MIP-based heuristics
S Orlowski, AMCA Koster, C Raack, R Wessäly
582006
Towards optimizing the deployment of optical access networks
M Grötschel, C Raack, A Werner
EURO Journal on Computational Optimization 2 (1), 17-53, 2014
552014
Access and metro network convergence for flexible end-to-end network design
M Ruffini, M Achouche, A Arbelaez, R Bonk, A Di Giglio, NJ Doran, ...
Journal of Optical Communications and Networking 9 (6), 524-535, 2017
522017
Single-layer cuts for multi-layer network design problems
AMCA Koster, S Orlowski, C Raack, G Baier, T Engel
Telecommunications Modeling, Policy, and Technology, 1-23, 2008
452008
The MCF-separator: detecting and exploiting multi-commodity flow structures in MIPs
T Achterberg, C Raack
Mathematical Programming Computation 2 (2), 125-165, 2010
412010
Towards robust network design using integer linear programming techniques
AMCA Koster, M Kutschka, C Raack
6th EURO-NGI Conference on Next Generation Internet, 1-8, 2010
382010
On the robustness of optimal network designs
AMCA Koster, M Kutschka, C Raack
Communications (ICC), 2011 IEEE International Conference on, 1-5, 2011
352011
Multi-layer network design–A model-based optimization approach
A Bley, U Menne, R Klähne, C Raack, R Wessäly
Proc. of the PGTS, Berlin, Germany, 107-116, 2008
242008
Branch-and-cut techniques for solving realistic two-layer network design problems
S Orlowski, C Raack, AMCA Koster, G Baier, T Engel, P Belotti
Graphs and Algorithms in Communication Networks, 95-118, 2009
232009
Capacitated network design using general flow-cutset inequalities
C Raack, A Koster, S Orlowski, R Wessäly
ZIB Report, 07-14, 2007
192007
Capacitated Network Design-Multi-Commodity Flow Formulations, Cutting Planes, and Demand Uncertainty
C Raack
Berlin, Technische Universtität Berlin, Diss., 2012, 2012
162012
KIGLIS: smart networks for smart cities
D Bogdoll, P Matalla, C Füllner, C Raack, S Li, T Käfer, S Orf, MR Zofka, ...
2021 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), 1-4, 2021
112021
A note on the MIR closure and basic relaxations of polyhedra
S Dash, O Günlük, C Raack
Operations Research Letters 39 (3), 198-199, 2011
112011
Cutset inequalities for robust network design
AMCA Koster, M Kutschka, C Raack
Network Optimization: 5th International Conference, INOC 2011, Hamburg …, 2011
112011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20