Παρακολούθηση
Pavlina Kousi
Pavlina Kousi
Laboratory of Environmental Science and Engineering, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα metal.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The mechanism of metals precipitation by biologically generated alkalinity in biofilm reactors
E Remoudaki, A Hatzikioseyian, P Kousi, M Tsezos
Water research 37 (16), 3843-3854, 2003
912003
Metal precipitation in an ethanol-fed, fixed-bed sulphate-reducing bioreactor
P Kousi, E Remoundaki, A Hatzikioseyian, F Battaglia-Brunet, C Joulian, ...
Journal of hazardous materials 189 (3), 677-684, 2011
522011
Characterization, morphology and composition of biofilm and precipitates from a sulphate-reducing fixed-bed reactor
E Remoundaki, P Kousi, C Joulian, F Battaglia-Brunet, A Hatzikioseyian, ...
Journal of hazardous materials 153 (1-2), 514-524, 2008
492008
Modelling and thermodynamic analysis of a multi effect distillation (MED) plant for seawater desalination
A Hatzikioseyian, R Vidali, P Kousi
Improving of Human Potential 2003 (IHP), Research Results at Plataforma …, 2003
392003
A study of the operating parameters of a sulphate-reducing fixed-bed reactor for the treatment of metal-bearing wastewater
P Kousi, E Remoudaki, A Hatzikioseyian, M Tsezos
Advanced Materials Research 20, 230-234, 2007
362007
Groundwater Deterioration: The Simultaneous Effects of Intense Agricultural Activity and Heavy Metals in Soil
E Remoundaki, E Vasileiou, A Philippou, M Perraki, P Kousi, ...
Procedia Engineering 162, 545-552, 2016
312016
Fractionation and leachability of Fe, Zn, Cu and Ni in the sludge from a sulphate-reducing bioreactor treating metal-bearing wastewater
P Kousi, E Remoundaki, A Hatzikioseyian, V Korkovelou, M Tsezos
Environmental Science and Pollution Research 25, 35883-35894, 2018
222018
Photolytic and photocatalytic alterations of humic substances in UV (254 nm) and Solar Cocentric Parabolic Concentrator (CPC) reactors
E Remoundaki, R Vidali, P Kousi, A Hatzikioseyian, M Tsezos
Desalination 248 (1-3), 843-851, 2009
202009
An integrated thermal and hydrometallurgical process for the recovery of Silicon and Silver from end-of-life crystalline Si photovoltaic panels
M Theocharis, C Pavlopoulos, P Kousi, A Hatzikioseyian, I Zarkadas, ...
Waste and Biomass Valorization, 1-15, 2022
192022
Sulphate-reducing bioreactors: current practices and perspectives
P Kousi, E Remoundaki, A Hatzikioseyian, M Tsezos
IWA Balkan Young Water Professionals Conference, 409-417, 2015
152015
Hydrometallurgical Treatment for the Extraction and Separation of Indium and Gallium from End-of-Life CIGS Photovoltaic Panels
M Theocharis, PE Tsakiridis, P Kousi, A Hatzikioseyian, I Zarkadas, ...
Materials Proceedings 5 (1), 51, 2021
142021
Simultaneous Removal of Soluble Metal Species and Nitrate from Acidic and Saline Industrial Wastewater in a Pilot-Scale Biofilm Reactor
P Mendrinou, A Hatzikioseyian, P Kousi, P Oustadakis, P Tsakiridis, ...
Environmental Processes 8, 1481–1499, 2021
142021
Hydrometallurgical recovery of silver and gold from waste printed circuit boards and treatment of the wastewater in a biofilm reactor: An integrated pilot application
D Vlasopoulos, P Mendrinou, P Oustadakis, P Kousi, A Stergiou, ...
Journal of Environmental Management 344, 118334, 2023
122023
Sulphate-reducing fixed-bed bioreactors fed with different organic substrates for metal precipitation
P Kousi, E Remoundaki, A Hatzikioseyian, M Tsezos
Biohydrometallurgy: Biotech key to unlock mineral resources value …, 2011
72011
Precipitation of metals in a fixed-bed sulphate-reducing reactor under theoretical stoichiometric lactate/sulphate ratio
P Kousi, E Remoundaki, A Hatzikioseyian, M Tsezos
Towards Sustainable Development: Assessing the Footprint of Resource …, 2009
32009
Modeling biological denitrification in the presence of metal ions and elevated chloride content: Insights into abiotic and biotic mechanisms regulating metal bioprecipitation
A Hatzikioseyian, P Mendrinou, P Kousi, E Remoundaki
Journal of Environmental Management 342, 118285, 2023
12023
Modification of Recovered Silicon from End-of-Life Photovoltaic Panels for Catalytic Reduction of Cr (VI)
C Pavlopoulos, K Papadopoulou, M Theocharis, P Tsakiridis, P Kousi, ...
Waste 1 (1), 81-94, 2022
12022
A sulphate-reducing bioreactor for treating acidic industrial wastewater
DA Strongyli, P Kousi, A Hatzikioseyian, E Remoundaki
8th International Conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle …, 2022
12022
Experimental methodology for the study of the interaction between metal-organic complexes and microbial biomass in aquatic systems
M Tsezos, R Vidali, E Remoudaki, A Hatzikioseyan, P Kousi
1*2004
Immobilisation of Molybdenum in a Sulphate-Reducing Bioreactor
P Kousi, DA Strongyli, PE Tsakiridis, A Hatzikioseyian, E Remoundaki
Separations 11 (1), 9, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20