Παρακολούθηση
Kichang Kim
Kichang Kim
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ok.ctrl.titech.ac.jp
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-view inverse rendering under arbitrary illumination and albedo
K Kim, A Torii, M Okutomi
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
362016
Joint estimation of depth, reflectance and illumination for depth refinement
K Kim, A Torii, M Okutomi
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2015
112015
Instant Surface Reconstruction for Incremental SfM.
K Kim, T Sugiura, A Torii, S Sugimoto, M Okutomi
MVA, 371-374, 2013
32013
Joint Estimation of Depth, Albedo, and Illumination from a Single RGB-D Image
K KIM, A TORII, M OKUTOMI
IIEEJ transactions on image electronics and visual computing 4 (2), 84-94, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4