Παρακολούθηση
Pietro Musumeci
Pietro Musumeci
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.ucla.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimental generation and characterization of uniformly filled ellipsoidal electron-beam distributions
P Musumeci, JT Moody, RJ England, JB Rosenzweig, T Tran
Physical review letters 100 (24), 244801, 2008
2002008
Direct measurement of sub-10 fs relativistic electron beams with ultralow emittance
J Maxson, D Cesar, G Calmasini, A Ody, P Musumeci, D Alesini
Physical review letters 118 (15), 154802, 2017
1772017
Laser-induced melting of a single crystal gold sample by time-resolved ultrafast relativistic electron diffraction
P Musumeci, JT Moody, CM Scoby, MS Gutierrez, M Westfall
Applied Physics Letters 97 (6), 2010
1502010
Generation of ultra-short, high brightness electron beams for single-spike SASE FEL operation
JB Rosenzweig, D Alesini, G Andonian, M Boscolo, M Dunning, L Faillace, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2008
1372008
Surface-plasmon resonance-enhanced multiphoton emission of high-brightness electron beams from a nanostructured copper cathode
RK Li, H To, G Andonian, J Feng, A Polyakov, CM Scoby, K Thompson, ...
Physical review letters 110 (7), 074801, 2013
1282013
Direct measurement of the double emittance minimum in the beam dynamics of the sparc high-brightness photoinjector
M Ferrario, D Alesini, A Bacci, M Bellaveglia, R Boni, M Boscolo, ...
Physical review letters 99 (23), 234801, 2007
1252007
Single-shot MeV transmission electron microscopy with picosecond temporal resolution
RK Li, P Musumeci
Physical Review Applied 2 (2), 024003, 2014
1232014
High quality single shot diffraction patterns using ultrashort megaelectron volt electron beams from a radio frequency photoinjector
P Musumeci, JT Moody, CM Scoby, MS Gutierrez, HA Bender, NS Wilcox
Review of Scientific Instruments 81 (1), 2010
1132010
Development of ultra-short pulse, single coherent spike for SASE X-ray FELs
S Reiche, P Musumeci, C Pellegrini, JB Rosenzweig
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2008
1072008
Velocity bunching of high-brightness electron beams
SG Anderson, P Musumeci, JB Rosenzweig, WJ Brown, RJ England, ...
Physical review special topics-accelerators and beams 8 (1), 014401, 2005
1072005
Electron ghost imaging
S Li, F Cropp, K Kabra, TJ Lane, G Wetzstein, P Musumeci, D Ratner
Physical review letters 121 (11), 114801, 2018
1052018
Multiphoton photoemission from a copper cathode illuminated by ultrashort laser pulses in an rf photoinjector
P Musumeci, L Cultrera, M Ferrario, D Filippetto, G Gatti, MS Gutierrez, ...
Physical review letters 104 (8), 084801, 2010
1022010
Advances in bright electron sources
P Musumeci, JG Navarro, JB Rosenzweig, L Cultrera, I Bazarov, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2018
1012018
Meter-scale terahertz-driven acceleration of a relativistic beam
E Curry, S Fabbri, J Maxson, P Musumeci, A Gover
Physical review letters 120 (9), 094801, 2018
972018
Superradiant and stimulated-superradiant emission of bunched electron beams
A Gover, R Ianconescu, A Friedman, C Emma, N Sudar, P Musumeci, ...
Reviews of Modern Physics 91 (3), 035003, 2019
952019
Relativistic electron diffraction at the UCLA Pegasus photoinjector laboratory
P Musumeci, JT Moody, CM Scoby
Ultramicroscopy 108 (11), 1450-1453, 2008
952008
High-field nonlinear optical response and phase control in a dielectric laser accelerator
D Cesar, S Custodio, J Maxson, P Musumeci, X Shen, E Threlkeld, ...
Communications Physics 1 (1), 46, 2018
912018
Maximum current density and beam brightness achievable by laser-driven electron sources
D Filippetto, P Musumeci, M Zolotorev, G Stupakov
Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 17 (2), 024201, 2014
902014
An ultra-compact x-ray free-electron laser
JB Rosenzweig, N Majernik, RR Robles, G Andonian, O Camacho, ...
New Journal of Physics 22 (9), 093067, 2020
852020
Next generation high brightness electron beams from ultrahigh field cryogenic rf photocathode sources
JB Rosenzweig, A Cahill, V Dolgashev, C Emma, A Fukasawa, R Li, ...
Physical Review Accelerators and Beams 22 (2), 023403, 2019
852019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20