Παρακολούθηση
Zohir Bouzid
Zohir Bouzid
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lip6.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gathering of mobile robots tolerating multiple crash faults
Z Bouzid, S Das, S Tixeuil
2013 IEEE 33rd International Conference on Distributed Computing Systems …, 2013
792013
Optimal Byzantine-resilient convergence in uni-dimensional robot networks
Z Bouzid, MG Potop-Butucaru, S Tixeuil
Theoretical Computer Science 411 (34-36), 3154-3168, 2010
682010
Certified impossibility results for byzantine-tolerant mobile robots
C Auger, Z Bouzid, P Courtieu, S Tixeuil, X Urbain
Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems: 15th …, 2013
602013
Anonymous obstruction-free (nk)-set agreement with atomic read/write registers
Z Bouzid, M Raynal, P Sutra
Distributed Computing 31, 99-117, 2018
302018
RoboCast: Asynchronous Communication in Robot Networks.
Z Bouzid, S Dolev, M Potop-Butucaru, S Tixeuil
OPODIS 6490, 16-31, 2010
222010
Byzantine-resilient convergence in oblivious robot networks
Z Bouzid, MG Potop-Butucaru, S Tixeuil
Distributed Computing and Networking: 10th International Conference, ICDCN …, 2009
212009
Brief Announcement: The BG-simulation for Byzantine mobile robots
T Izumi, Z Bouzid, S Tixeuil, K Wada
Distributed Computing: 25th International Symposium, DISC 2011, Rome, Italy …, 2011
182011
Byzantine convergence in robot networks: The price of asynchrony
Z Bouzid, M Gradinariu Potop-Butucaru, S Tixeuil
Principles of Distributed Systems: 13th International Conference, OPODIS …, 2009
182009
Minimal synchrony for Byzantine consensus
Z Bouzid, A Mostfaoui, M Raynal
Proceedings of the 2015 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing …, 2015
162015
-Based k-Set Agreement Algorithms
Z Bouzid, C Travers
Principles of Distributed Systems: 14th International Conference, OPODIS …, 2010
152010
Anonymous agreement: The janus algorithm
Z Bouzid, P Sutra, C Travers
Principles of Distributed Systems: 15th International Conference, OPODIS …, 2011
142011
Parallel consensus is harder than set agreement in message passing
Z Bouzid, C Travers
2013 IEEE 33rd International Conference on Distributed Computing Systems …, 2013
132013
Strong equivalence relations for iterated models
Z Bouzid, E Gafni, P Kuznetsov
Principles of Distributed Systems: 18th International Conference, OPODIS …, 2014
112014
A necessary condition for byzantine k-set agreement
Z Bouzid, D Imbs, M Raynal
Information Processing Letters 116 (12), 757-759, 2016
102016
Brief announcement: Anonymity, failures, detectors and consensus
Z Bouzid, C Travers
Distributed Computing: 26th International Symposium, DISC 2012, Salvador …, 2012
102012
Robot networks with homonyms: The case of patterns formation
Z Bouzid, A Lamani
Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems: 13th …, 2011
102011
Optimal Byzantine resilient convergence in asynchronous robots networks
Z Bouzid, MG Potop-Butucaru, S Tixeuil
Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems: 11th …, 2009
102009
Anonymity-preserving failure detectors
Z Bouzid, C Travers
Distributed Computing: 30th International Symposium, DISC 2016, Paris …, 2016
72016
Brief Announcement: Anonymous Obstruction-free (n, k)-Set Agreement with n–k+ 1 Atomic Read/Write Registers
Z Bouzid, M Raynal, P Sutra
Proceedings of the 29th International Symposium on Distributed Computing, 669, 2015
62015
Live equals fast in iterated models
Z Bouzid, E Gafni, P Kuznetsov
CoRR abs/1402.2446, 2014
22014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20