Christian Manteuffel
Christian Manteuffel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rug.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Industrial Implementation of a Documentation Framework for Architectural Decisions
C Manteuffel, D Tofan, H Koziolek, T Goldschmidt, P Avgeriou
WICSA 2014, 2014
422014
Decision architect–A decision documentation tool for industry
C Manteuffel, D Tofan, P Avgeriou, H Koziolek, T Goldschmidt
Journal of Systems and Software 112, 181-198, 2016
192016
An investigation on quality models and quality attributes for embedded systems
LBR Oliveira, M Guessi, D Feitosa, C Manteuffel, M Galster, F Oquendo, ...
ICSEA 13, 1-6, 2013
142013
A systematic mapping study on sustainable software engineering: A research preview
C Manteuffel, S Ioakeimidis
9th SC@ RUG 2011-2012, 35, 2012
82012
An exploratory case study on reusing architecture decisions in software-intensive system projects
C Manteuffel, P Avgeriou, R Hamberg
Journal of Systems and Software 144, 60-83, 2018
62018
Platform design space exploration using architecture decision viewpoints–A longitudinal study
U van Heesch, A Jansen, H Pei-Breivold, P Avgeriou, C Manteuffel
Journal of Systems and Software 124, 56-81, 2017
52017
Tool-support for Architecture Decision Documentation
C Manteuffel, S Ioakeimidis
Faculty of Science and Engineering, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7