Παρακολούθηση
Aaron Courville
Aaron Courville
Associate Professor, DIRO, Université de Montréal, Mila, Cifar CAI chair
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umontreal.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generative adversarial networks
I Goodfellow, J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, ...
Communications of the ACM 63 (11), 139-144, 2020
571582020
Deep learning
IJ Goodfellow, Y Bengio, A Courville
Nature, 2016
502462016
Representation learning: A review and new perspectives
Y Bengio, A Courville, P Vincent
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (8), 1798-1828, 2013
129052013
Show, attend and tell: Neural image caption generation with visual attention
K Xu, J Ba, R Kiros, A Courville, R Salakhutdinov, R Zemel, Y Bengio
Proceeding of the International Conference on Machine Learning (arXiv …, 2015
103812015
Improved training of wasserstein gans
I Gulrajani, F Ahmed, M Arjovsky, V Dumoulin, AC Courville
Advances in neural information processing systems 30, 2017
85462017
Why does unsupervised pre-training help deep learning?
D Erhan, A Courville, Y Bengio, P Vincent
Proceedings of the thirteenth international conference on artificial …, 2010
32062010
Brain tumor segmentation with deep neural networks
M Havaei, A Davy, D Warde-Farley, A Biard, A Courville, Y Bengio, C Pal, ...
Medical image analysis 35, 18-31, 2017
28922017
Maxout networks
I Goodfellow, D Warde-Farley, M Mirza, A Courville, Y Bengio
International conference on machine learning, 1319-1327, 2013
28662013
Estimating or propagating gradients through stochastic neurons for conditional computation
Y Bengio, N Léonard, A Courville
arXiv preprint arXiv:1308.3432, 2013
20412013
Building end-to-end dialogue systems using generative hierarchical neural network models
I Serban, A Sordoni, Y Bengio, A Courville, J Pineau
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 30 (1), 2016
1982*2016
Adversarially learned inference
V Dumoulin, I Belghazi, B Poole, O Mastropietro, A Lamb, M Arjovsky, ...
International Conference on Learning Representations (ICLR) 2016, 2016
14902016
Visualizing higher-layer features of a deep network
D Erhan, Y Bengio, A Courville, P Vincent
University of Montreal 1341 (3), 1, 2009
14262009
Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
IJ Goodfellow, D Erhan, PL Carrier, A Courville, M Mirza, B Hamner, ...
Neural Information Processing: 20th International Conference, ICONIP 2013 …, 2013
13882013
A closer look at memorization in deep networks
D Arpit, S Jastrzębski, N Ballas, D Krueger, E Bengio, MS Kanwal, ...
International conference on machine learning, 233-242, 2017
12962017
An empirical evaluation of deep architectures on problems with many factors of variation
H Larochelle, D Erhan, A Courville, J Bergstra, Y Bengio
Proceedings of the 24th international conference on Machine learning, 473-480, 2007
12522007
A recurrent latent variable model for sequential data
J Chung, K Kastner, L Dinh, K Goel, AC Courville, Y Bengio
Advances in neural information processing systems 28, 2015
11762015
Describing videos by exploiting temporal structure
L Yao, A Torabi, K Cho, N Ballas, C Pal, H Larochelle, A Courville
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 4507-4515, 2015
11662015
A Hierarchical Latent Variable Encoder-Decoder Model for Generating Dialogues
IV Serban, A Sordoni, R Lowe, L Charlin, J Pineau, A Courville, Y Bengio
10912017
Film: Visual reasoning with a general conditioning layer
E Perez, F Strub, H De Vries, V Dumoulin, A Courville
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
10552018
An empirical investigation of catastrophic forgetting in gradient-based neural networks
IJ Goodfellow, M Mirza, D Xiao, A Courville, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1312.6211, 2013
10432013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20