Παρακολούθηση
Andrejs Petruhins
Andrejs Petruhins
Linkoping University, Department of Physics, IFM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Nanolaminated Magnetic Phase: Mn2GaC
AS Ingason, A Petruhins, M Dahlqvist, F Magnus, A Mockute, B Alling, ...
Materials Research Letters 2 (2), 89-93, 2014
1602014
Atomically Layered and Ordered Rare-Earth i-MAX Phases: A New Class of Magnetic Quaternary Compounds
Q Tao, J Lu, M Dahlqvist, A Mockute, S Calder, A Petruhins, R Meshkian, ...
Chemistry of Materials 31 (7), 2476-2485, 2019
1172019
Origin of Chemically Ordered Atomic Laminates (i-MAX): Expanding the Elemental Space by a Theoretical/Experimental Approach
M Dahlqvist, A Petruhins, J Lu, L Hultman, J Rosen
ACS nano 12 (8), 7761-7770, 2018
1042018
Synthesis and characterization of magnetic (Cr0.5Mn0.5)2GaC thin films
A Petruhins, AS Ingason, J Lu, F Magnus, S Olafsson, J Rosen
Journal of Materials Science 50, 4495-4502, 2015
712015
Effect of Ti-Al cathode composition on plasma generation and plasma transport in direct current vacuum arc
I Zhirkov, AO Eriksson, A Petruhins, M Dahlqvist, AS Ingason, J Rosén
Journal of Applied Physics 115 (12), 2014
602014
Magnetically driven anisotropic structural changes in the atomic laminate
M Dahlqvist, AS Ingason, B Alling, F Magnus, A Thore, A Petruhins, ...
Physical Review B 93 (1), 014410, 2016
582016
Large uniaxial magnetostriction with sign inversion at the first order phase transition in the nanolaminated Mn2GaC MAX phase
IP Novoselova, A Petruhins, U Wiedwald, ÁS Ingason, T Hase, F Magnus, ...
Scientific reports 8 (1), 2637, 2018
542018
Magnetic Anisotropy in the (Cr0.5Mn0.5)2GaC MAX Phase
R Salikhov, AS Semisalova, A Petruhins, AS Ingason, J Rosen, ...
Materials Research Letters 3 (3), 156-160, 2015
532015
Synthesis of atomically layered and chemically ordered rare-earth (RE) i-MAX phases; (Mo2/3RE1/3)2GaC with RE = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, and Lu
A Petruhins, J Lu, L Hultman, J Rosen
Materials Research Letters 7 (11), 446-452, 2019
522019
Phase stability of Crn+ 1GaCn MAX phases from first principles and Cr2GaC thin‐film synthesis using magnetron sputtering from elemental targets
A Petruhins, AS Ingason, M Dahlqvist, A Mockute, M Junaid, J Birch, J Lu, ...
Physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 7 (11), 971-974, 2013
402013
Toward structural optimization of MAX phases as epitaxial thin films
AS Ingason, A Petruhins, J Rosen
Materials Research Letters 4 (3), 152-160, 2016
392016
Effect of cathode composition and nitrogen pressure on macroparticle generation and type of arc discharge in a DC arc source with Ti–Al compound cathodes
I Zhirkov, A Petruhins, J Rosén
Surface and Coatings Technology 281, 20-26, 2015
392015
Magnetic properties and structural characterization of layered (Cr0. 5Mn0. 5) 2AuC synthesized by thermally induced substitutional reaction in (Cr0. 5Mn0. 5) 2GaC
CC Lai, Q Tao, H Fashandi, U Wiedwald, R Salikhov, M Farle, A Petruhins, ...
Apl Materials 6 (2), 2018
362018
Thermally induced substitutional reaction of Fe into Mo2GaC thin films
CC Lai, A Petruhins, J Lu, M Farle, L Hultman, P Eklund, J Rosen
Materials Research Letters 5 (8), 533-539, 2017
342017
Theoretical stability, thin film synthesis and transport properties of the Mon +1GaCn MAX phase
R Meshkian, AS Ingason, M Dahlqvist, A Petruhins, UB Arnalds, ...
physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 9 (3), 197-201, 2015
312015
Modeling of kinetic and static friction between an elastically bent nanowire and a flat surface
LM Dorogin, B Polyakov, A Petruhins, S Vlassov, R Lõhmus, I Kink, ...
Journal of Materials Research 27 (3), 580-585, 2012
292012
Be smart against cancer! A school-based program covering cancer-related risk behavior
F Stölzel, N Seidel, S Uhmann, M Baumann, H Berth, J Hoyer, G Ehninger
BMC Public Health 14, 1-9, 2014
282014
Vacuum arc plasma generation and thin film deposition from a TiB2 cathode
I Zhirkov, A Petruhins, LA Naslund, S Kolozsvári, P Polcik, J Rosen
Applied Physics Letters 107 (18), 2015
232015
Generation of super-size macroparticles in a direct current vacuum arc discharge from a Mo-Cu cathode
I Zhirkov, A Petruhins, P Polcik, S Kolozsvári, J Rosen
Applied Physics Letters 108 (5), 2016
222016
Synthesis and characterization of CrB2 thin films grown by DC magnetron sputtering
MM Dorri, J Thörnberg, N Hellgren, J Palisaitis, A Petruhins, FF Klimashin, ...
Scripta Materialia 200, 113915, 2021
192021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20