Παρακολούθηση
Karim Abed-Meraim
Karim Abed-Meraim
Professor of Electrical Engineering, Polytech Orléans, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-orleans.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A blind source separation technique using second-order statistics
A Belouchrani, K Abed-Meraim, JF Cardoso, E Moulines
IEEE Transactions on signal processing 45 (2), 434-444, 1997
37241997
Blind system identification
K Abed-Meraim, W Qiu, Y Hua
Proceedings of the IEEE 85 (8), 1310-1322, 1997
4741997
Diagonal algebraic space-time block codes
MO Damen, K Abed-Meraim, JC Belfiore
IEEE Transactions on Information Theory 48 (3), 628-636, 2002
4252002
A subspace algorithm for certain blind identification problems
K Abed-Meraim, P Loubaton, E Moulines
IEEE transactions on information theory 43 (2), 499-511, 1997
3841997
Prediction error method for second-order blind identification
K Abed-Meraim, E Moulines, P Loubaton
IEEE Transactions on Signal Processing 45 (3), 694-705, 1997
3591997
A weighted linear prediction method for near-field source localization
E Grosicki, K Abed-Meraim, Y Hua
IEEE Transactions on Signal Processing 53 (10), 3651-3660, 2005
3412005
Fast orthonormal PAST algorithm
K Abed-Meraim, A Chkeif, Y Hua
IEEE Signal processing letters 7 (3), 60-62, 2000
3012000
Second-order blind separation of temporally correlated sources
A Belouchrani, K Abed-Meraim, JF Cardoso, E Moulines
Proc. Int. Conf. Digital Signal Processing, 346-351, 1993
2551993
Underdetermined blind separation of nondisjoint sources in the time-frequency domain
A Aissa-El-Bey, N Linh-Trung, K Abed-Meraim, A Belouchrani, Y Grenier
IEEE Transactions on Signal Processing 55 (3), 897-907, 2007
2412007
Generalised sphere decoder for asymmetrical space-time communication architecture
MO Damen, K Abed-Meraim, JC Belfiore
Electronics letters 36 (2), 166-167, 2000
241*2000
Blind source-separation using second-order cyclostationary statistics
K Abed-Meraim, Y Xiang, JH Manton, Y Hua
IEEE Transactions on Signal Processing 49 (4), 694-701, 2001
1592001
Separating more sources than sensors using time-frequency distributions
N Linh-Trung, A Belouchrani, K Abed-Meraim, B Boashash
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2005, 1-20, 2005
1542005
On subspace methods for blind identification of single-input multiple-output FIR systems
K Abed-Meraim, JF Cardoso, AY Gorokhov, P Loubaton, E Moulines
IEEE Transactions on Signal Processing 45 (1), 42-55, 1997
1511997
A view on latest audio steganography techniques
F Djebbar, B Ayad, H Hamam, K Abed-Meraim
2011 International Conference on Innovations in Information Technology, 409-414, 2011
1462011
A new look at the power method for fast subspace tracking
Y Hua, Y Xiang, T Chen, K Abed-Meraim, Y Miao
Digital Signal Processing 9 (4), 297-314, 1999
1281999
Prediction error methods for time-domain blind identification of multichannel FIR filters
KA Meraim, P Duhamel, D Gesbert, P Loubaton, S Mayrargue, E Moulines, ...
1995 International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 3 …, 1995
1271995
Optimum ambiguity-free directional and omnidirectional planar antenna arrays for DOA estimation
H Gazzah, K Abed-Meraim
IEEE Transactions on signal processing 57 (10), 3942-3953, 2009
1042009
A blind multichannel identification algorithm robust to order overestimation
H Gazzah, PA Regalia, JP Delmas, K Abed-Meraim
IEEE Transactions on Signal Processing 50 (6), 1449-1458, 2002
1002002
Fast algorithms for subspace tracking
S Attallah, K Abed-Meraim
IEEE Signal Processing Letters 8 (7), 203-206, 2001
992001
Direction finding in correlated noise fields based on joint block-diagonalization of spatio-temporal correlation matrices
A Belouchrani, MG Amin, K Abed-Meraim
IEEE Signal Processing Letters 4 (9), 266-268, 1997
941997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20